Telefon

485 243 111

Fax

485 243 113

IČ

00262978

Elektronická podatelna

posta@magistrat.liberec.cz

E-mail

info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec

(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne

SP/7040/10/Št-volby-Senát Štíchová/711 23.8.2010

Věc: informace o vylosovaných číslech, kterými budou označeny hlasovací lístky

politických stran v senátním volebním obvodu č. 34 Liberec

V souladu s ustanovením § 4 odst. 2, 4, vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých

ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů byla dne 23. 8. 2010

vylosována pořadová čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do

Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 15. a 16. 10. 2010.

vylosované číslo název politické strany

1. Občanská demokratická strana

2. Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu

3. ALTERNATIVA

4. Strana pro otevřenou společnost

5. Česká strana sociálně demokratická

6. Komunistická strana Čech a Moravy

7. Věci veřejné

8. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

9. TOP 09

Zapsala: Mgr. Jitka Štíchová

vedoucí odboru správního a živnostenského

a vedoucí pracovní skupiny pro volby v říjnu 2010