JDEME  VOLIT ,  aneb:   Volím, volíš, volíme !

(Projekt, který by  měl zvýšit účast občanů ve volbách.)

 

Proč volit ?

1.     Nízká účast ve volbách mění volby v loterii.

2.     Lhostejnost je nebezpečná (pomohla mnoha diktátorům k moci).

3.     Nebudu-li volit já, rozhodnou za mne s radostí jiní, ale sotva k mému prospěchu. 

4.     Neúčastí  prokazuji nezájem o dění ve státě i o osud demokracie v zemi (o tu je nutno bojovat denně).

5.     Špatný volební výsledek se v pluralitním politickém systému (= v demokraciích)  nedá již měnit „cinkáním klíči“ na náměstích

6.     Volby dávají naději na zlepšení situace  a znamenají jistotu, že mocní z moci „neonemocní“, protože vždy může dojít ke změně.

 

Výsledky ankety u nevoličů na otázku, proč nešli volit:

·        Stejně si budou dělat, co budou chtít…

·        Politika je svinstvo…

·        Nic o kandidátech nevím…

·        Stejně kandidují jenom pro peníze…

 

Projektová řešení:

 

1) Zlepšit informovanost občanů o kandidujících:

   a)  Informovat o webových stránkách všech volebních stran.

   b) Vydat “Volební  noviny“ o kandidujících neparlamentních stranách (parlamentní strany jsou známé z médi).

   c)  Pořádat pro občany společné besedy se zástupci všech volebních stran.  

   d)  Před volbami v každé obci zajistit vývěsní plochy pro všechny strany.

   e)  V ČT a ČRo dávat před volbami stejné možnosti všem volebním stranám.

   f)  Obce s rozhlasem dají všem stranám stejný prostor na prezentaci.

   g)  Obce, které vydávají Zpravodaje apod., nabídnou stranám stejný prostor pro prezentaci, případně vydají příslušnou přílohu.  

2) Členové volební komise mohou s volební urnou navštěvovat v den voleb místa s koncentrací znevýhodněných občanů  (nemocnice, penziony seniorů, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou…) a nabízet možnost volit. 

3) Den voleb považovat za malý svátek demokracie (s výzdobou, koncerty atd.).

    

Vypracoval: Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog)