NEZAMĚSTNANÝ A JEHO OBEC

 

Nezaměstnané mají na starosti Úřady práce: to je evidenci nezaměstnaných, nabídky pracovních míst,  výplaty podpor v nezaměstnanosti apod. Jenže…Pracovník ÚP je prakticky stále částečně ve střetu zájmů. Na jedné straně chce pracovat na úřadě a zajišťovat nezaměstnaným práci, a na druhé straně ví, že když se mu to bude dařit, bude málo nezaměstnaných, tak on o práci přijde.

Proto by města měla vytvářet vlastní – na ÚP nezávislou – službu pro nezaměstnané.

 

Řešení nezaměstnanosti:

1.     zmapovat současný stav v nezaměstnanosti (statistická i skutečná) včetně výhledů

2.     vyčlenit část pracovní doby zaměstnance MÚ pro činnost související s nezaměstnaností

3.     Zvolit garanta zaměstnanosti v obci z řad zastupitelů, kteří mají zkušenosti jako zaměstnavatelé

4.     vytvořit databázi nebytových prostor pro podnikání

5.     vytvořit databázi pozemků vhodných pro podnikání

6.     vytvořit pobídky pro živnostníky a podnikatele

7.     dotovat jednu cestu do práce pro zaměstnance

8.     zorganizovat informační a nabídková setkání s nezaměstnanými

9.     jednou měsíčně  jednat se zaměstnavateli

10.spolupracovat při vytváření pracovních míst v obci (výběr parkovného, hlídání majetku obce, úklid obce…)

  

Vypracoval v dubnu 2010

 Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog a malý podnikatel)