Za ALTRENATIVU kandiduje Ing. Zdeněk Joukl, sociolog, malý podnikatel a ekolog z Desné, věk 69 let

 

·        Kandiduje proto, aby se pokusil posunout termín (1.1. 2011) zkupování naší zemědělské půdy cizinci (např. potomky odsunutých sudetských Němců) na pozdější dobu, nebo prodej úplně zrušit. Češi mají na důležité věci obvykle dost času. V tomto případě by se jim to nemuselo vyplatit.

·        Dále proto, aby připomněl politikům a občanům téma ochrany demokracie u nás. A to před vlivy peněz, korupce, klientů, lobbistů a tvrdé stranické discipliny.

·        Chce prosadit pravidelné zjednodušování zákonů, a  také se zasadit o jejich větší srozumitelnost pro občany.

·        Slušnost v politice by měla být samozřejmostí

·        Má též představu senátora, nejen jako zákonodárce, ale také jako regionálního ombudsmana.

·        Je zastáncem přímé demokracie

·        Nekandiduje pro peníze (ve svém věku nepovažuje osobní bohatství za důležité, na sociálních projektech pracuje zdarma, v Jizerských horách provozuje kiosek, ve kterém si ceny již 17 let určují zákazníci)

·        Není napojen na liberecké stavební firmy (O veřejné zakázce vše veřejně)

·        Nabízí své bohaté osobní zkušenosti (sedm zaměstnání a po r. 1989 sedm podnikatelských koncesí)