Senioři bez samoty  (SBS)

(Společenský projekt na snížení osamocení lidí – hlavně starších)

Koncem jara jsem šel kolem jednoho pěkného penzionu pro seniory. Nedalo mi to, abych nenahlédl do jeho nádvoří. Nejsem již žádný mladík,  a tak mne také zajímalo, kam jednou možná půjdu. Podél zdí sedělo na lavičkách a na vozících asi 12 seniorů. Z velké většiny ženy, neboť mají průměrný věk o 8 let vyšší než muži. Dívali se před sebe a mlčeli. Začal jsem s nimi hovor na téma, že si hledám místo na stáří. Ožili jako pokropeni živou vodou. Sami mi ukazovali zajímavosti penzionu včetně opravdu hezkých společenských místností. Popovídali jsme si též o okolí.

Ačkoliv jich bylo více, přesto byli osamoceni. A což teprve, když senioři bydlí sami?

Přemýšlel jsem, jak jejich osamocení zmenšit.

Napadly mne hovory se seniory - Hovory “S” . Podobné jako bývaly Hovory “H” s Miroslavem Horníčkem. Smyslem je, aby se každý účastník projektu  snažil  minimálně jednou měsíčně pohovořit s osamělým seniorem.

Náplň těchto hovorů by mohla být:

Co zajímá seniory? Co trápí seniory? Předávání zkušeností od seniorů. Psaní pamětí seniory. Také hrát se seniory společenské hry (dáma, šachy, go, pexeso, karty, šipky, kulečník…) by mohlo být pro ně zábavné, a mohli by si  tak trénovat i paměť.

Při realizaci projektu mohou významnou měrou pomoci i obecní úřady:

Zajištěním připojení na internet pro seniory, a to zdarma a s výukou práce s internetem. Mohou jim též zajistit v čítárnách zdarma přístup k tisku (noviny, časopisy). Také mohou zajistit seniorům v knihovnách zdarma přístup ke knihám (třeba i k těm čteným).

Sponzorům jsou též dveře otevřeny:

·        Nákup starších počítačů

·        Hradit připojení na internet

·        Hradit školení práce s internetem

·        Hradit provoz internetu

·        Nákup společenských her

·        Hradit nákup novin a časopisů

Účastníci projektu mohou také spolupracovat s nevládními neziskovými organizacemi (např. SOT, Dobrovolnická centra…..)

Ten, kdo jednoho seniora navštěvuje pravidelně, se stává vlastně jeho společníkem. Místo toho, aby občan platil např. 50 Kč na některou humanitární aktivitu, může jednou měsíčně navštěvovat osamělého seniora.

Zájemci o pomoc seniorům hlaste se, prosím, buď přes www.joukl.cz nebo na tel. 483 383 339.

Zdeněk Joukl (praktický sociolog)  www.joukl.cz       říjen 2009