Klady  a zápory vstupu ČR do Evropské unie (EU) 


Téma vstupu do EU je natolik důležité a složité, že jsem byl nucen se nad ním poněkud déle zamyslet. Zvláště, když mi byla několikrát položena otázka, zda jsem pro či proti. Aby se občané mohli správně rozhodnout, je jim zřejmě nutné předložit srozumitelně vyjádřené výhody ale i nevýhody vstupu do EU. Jinak hrozí, že budou pomocí médií  zmanipulováni. V referendu se pak již vyjádří, co chtějí. Když jsou dostatečně moudří k volbě zákonodárců, proč by nemohli rozhodovat v referendu? Schválení zákona o referendu totiž některé strany úspěšně brzdí již několik let.

Co je vlastně Evropská unie ?

Jde o ekonomicko - politické seskupení patnácti evropských demokratických států, které vzájemně spolupracují. EU vznikla dobrovolným připojováním jednotlivých států. Rozhodují v ní:Evropská komise, Rada ministrů, Evropská rada a Evropský parlament.

Jak se rozhodnout?

Při našem rozhodování, které ovlivní život i příštích generací, je třeba vycházet z dlouhodobé koncepce státu. Ta ovšem chybí, neboť volební období Poslanecké sněmovny a vlády je pouze čtyřleté. Málokterý politik má proto potřebu dohlédnout dál. A navíc: opatření, která by byla sice pro stát dlouhodobě prospěšná, ale znamenala by snížení popularity před volbami, žádná současná parlamentní politická strana nepřijme (přišla by o moc a peníze). Rozhodování politiků je tak bohužel spíše volební než státnické.                                                          

Poznámka: Jsou dva základní způsoby rozhodování - nakupování. První používají většinou muži. Zjistí, že něco potřebují nebo budou potřebovat, zapíší si to a vytvoří seznam, podle kterého potom nakupují. Druhý způsob používají často ženy. Jdou prostě nakupovat, chodí mezi regály a "nakupují očima". Co se jim líbí, co je moderní nebo levné, tak to koupí. S tím (mírně přehnáno), že se "to" bude někdy někomu hodit.

Chování našich politiků při jednání o vstupu do EU připomíná právě onen druhý způsob nakupování.

Co nás čeká?

Bude nutné, aby EU potvrdila, zda současné podmínky vstupu do EU budou platit ještě v roce 2004 nebo budou změněny. Doposud stále ještě není dořešena otázka referenda o vstupu, což snižuje důvěryhodnost a smysluplnost rozhodování. Existuje reálné nebezpečí, že otázka vstupu se stane tématem předvolebního boje v roce 2002 a tím bude ztracen objektivní pohled. Zvítězí pak pravděpodobně názor silnější strany bez ohledu na fakta.

 

Další důležité otázky pro rozhodování:

A) Jaká je souvislost vstupu s celosvětovou globalizací (planetarizací)?

B) Kdy vstoupit?

C) Používá EU vůči ČR nějakou taktiku? 

Je možné, že EU úmyslně vyvíjí tlak na kandidátské země ohledně několikaletého moratoria na práci svých občanů v zemích stávající EU proto, aby dosáhla snížení moratoria na odkup nemovitostí (pozemků) v těchto zemích ?

D) Budou jiná měřítka pro současné státy EU a jiná pro případné nové členy? A která?

E) Jaké jsou názory členů EU na rozšíření? Kolik členů by nás rádo vidělo v EU?

F) Jaké jsou zkušenosti zemí, které vstoupily do EU poslední? (Irsko, Rakousko)

G) Jaká má být nová (vylepšená) EU?

H) Proč někteří naši politici (ODS) vstup do EU zpochybňují?

I) Bude mít ČR při rozhodování v EU v důležitých případech právo veta?

J) Jaké jsou jiné možnosti, než vstoupit v r. 2004 do EU?

1)   Daleko větší spolupráce s USA

2)   Zvýšit celkovou úroveň vztahů s jednotlivými státy EU

3)   Vytvořit se státy na přibližně stejné úrovni (Polsko, Maďarsko, Slovinsko...)   "malou EU“

4)   Vypracovat státní koncepci rozvoje ČR (po dohodě všech demokratických stran a   všenárodní diskusi) a tou se pak řídit.  Je možné, že vstup do EU bude v souladu s ní. Je možné, že v souladu  s ní bude jiná varianta

5)  Vstoupit do EU o něco později  

 

Test vstupu do EU

 

 Pravděpodobné výhody vstupu do EU:

1)   Volný pohyb osob ....................................................................................................____

2)   Volný pohyb zboží ....................................................................................................____  

3)   Volný pohyb služeb..................................................................................................____

      4)   Volný pohyb kapitálu ..............................................................................................____

5)   Možnost pracovat za výhodnějších podmínek v zahraničí ....................................____

6)   Lepší  vymahatelnost práva....................................................................................____

      7)   Vyšší  bezpečnost občanů........................................................................................____

      8)   Větší  trh pro drobné podnikatele...........................................................................____

      9)   Vyšší kvalita zboží i služeb (vlivem větší konkurence) ...........................................____

     10)   Šance pro další ekonomickou prosperitu...............................................................____

     11)   Více dotací, zejména pro zemědělství....................................................................____

     12)   Společná měna (euro).............................................................................................____

     13)   Urychlené zlepšování stavu životního prostředí....................................................____

     14)    ................................................................................................................................____

 

Pravděpodobné nevýhody vstupu do EU:

      1)   Velké investice státu pro splnění stanovených podmínek pro vstup ....................____ 

      2)   Únik části inteligence z ČR do zahraničí za lepšími podmínkami...........................___

      3)   Vyšší ceny potravin...................................................................................................___ 

      4)   Růst počtu úředníků i politiků..................................................................................___ 

      5)   Obavy z cizinců (návrat Němců do pohraničí ?).......................................................___

      6)   Prodej nemovitostí, zvláště půdy a lesů cizincům.....................................................___

      7)   Ukončení činnosti některých drobných podnikatelů (neobstojí v konkurenci).......___                      

      8)   Růst ilegálních pokusů o přechod hranic do ČR....................................................____

      9)   Nutné investice podnikatelů pro zajištění splnění norem kvality výrobků...........____

    10)   Částečná ztráta suverenity ČR ..............................................................................____

    11)   Vyšší nezaměstnanost..............................................................................................____

    12)   Hrozba postupné ztráty národní identity.................................................................____

    13)   Jde o pokračování v globalizaci s důsledky, které nelze předvídat (riziko)...........____

    14)   ..................................................................................................................................____ 

                                                                                                                         součet:.................       

  Pro vlastní hodnocení vstupu naší republiky do EU je možno si  z výše uvedených výhod a nevýhod  vytvořit bodový test. Každou z položek 1 až 13 lze ohodnotit dle důležitosti body od 1 do 10. K výhodám přidáme znaménko plus a k nevýhodám pak mínus. Součet všech 26 položek nám dá pak výsledek testu. 

(Test lze doplnit o další kriteria s tím, že počet výhod a nevýhod nemusí být stejný).

Ten, kdo při hodnocení jednotlivých položek testu dokáže potlačit své osobní zájmy a bude schopen se na věc dívat z hlediska celého našeho státu, má můj obdiv.

 

Zdeněk Joukl  -  Desná v Jizerských horách                                                   září 2001

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

e-mail: z.joukl@iol.cz     www.joukl.cz

Zpět na hlavní stránku