AUTOMOBILISMUS

 

Již delší dobu se zabývám vlivem životního prostředí  na zdraví a délku života občanů. Za  totality bylo toto téma tabu, ale  ani nyní se politici do řešení této otázky nechtějí příliš pouštět. Je to totiž téma obtížné a pracné na řešení.  Někteří jsou natolik domýšliví, že když sami neznají řešení , tak se problémem nezabývají. Raději řeší směšné zástupné problémy.

Vliv automobilismu jsem vždy považoval za  tak zásadní věc,  že mě přiměla před časem  k odchodu ze zastupitelstva města, když jsem se s  ignorováním problému smířit nemohl, a změnit přístup vedení města k realitě jsem nedokázal. 

Jaké jsou negativní vlivy automobilismu?

1.     Znečišťuje ovzduší podél silnic a při výrobě automobilů.

2.     Má ročně na svědomí v ČR okolo 1000 mrtvých, desetitisíce těžce raněných a velké materiální škody.

3.     Způsobuje zábor zemědělské půdy na stavbu silnic, mimoúrovňových křižovatek apod.

4.     Ve svých důsledcích vede k mrhání materiály, energií a lidskou prací.

5.     Vede k závislosti na dodávkách ropy z cizích států.

6.     Ničí přírodu podél silnic, zabíjí a zraňuje zvěř.

7.     Hlukem působí negativně na nervovou soustavu občanů.

8.  Vede lidi k nezdravé pohodlnosti a tím podporuje vznik „civilizačních“ chorob -  udělat pár kroků se stává pro mnohé  „problémem“.

Automobilismus se tak stal protipólem k trvale udržitelnému rozvoji.  Jeho překotný a nekontrolovatelný rozvoj je v zájmu různých lobby: naftové a benzinové, betonové, výrobní, „mýtné“ atd. Působí sice ve prospěch zaměstnanosti, ale existuje také mnoho výrobků a staveb,  pro občany důležitějších a smysluplnějších než automobily, které  zaměstnanost také podporují: např. stavby domů, zateplení domů, přípravy nebytových prostor pro podnikatele a živnostníky, technologie spojené s využitím obnovitelných zdrojů, nutné opravy mostů, výměny oken… Proto je například i zavádění  „šrotovného“  dlouhodobě neužitečné a nelogické.

Některá řešení negativních vlivů automobilismu:

Převod automobilové dopravy na železnici, která škodí životnímu prostředí pětkrát méně. Užitek by přinesla i tzv. vytěžovací střediska pro nákladní i osobní přepravu, snad i  automobilová družstva pro lepší  využívání osobních automobilů a také levné půjčovny vozidel všeho druhu (byť i jen na několik hodin). Vhodné bude více využívat internet (konference…). Pro závodní typy řidičů, pro které je někdy adrenalin cennější než život,  je možné připravit dráhy na nevyužitých letištích, testovacích tratích apod., kde svoje hobby budou moci realizovat bez ohrožování ostatních.

Zákonodárci jsou ovšem pod vlivem automobilových lobbistů, sami rovněž většinou  auta  využívají, takže naděje na změnu není právě velká. Proč to ale nezkusit, proč o problému neinformovat?        Nutné jízdy ano, zbytečné nikoliv!

Zdeněk Joukl  (praktický sociolog)                                                      leden 2010