Cenzura v městských zpravodajích


Jakmile narazím na společenský problém, poměrně často zjistím, že jej řeší naše Ústava nebo Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. (Doporučuji je občas před spaním prolistovat.)

V Listině  se v oddíle druhém, čl. 17, odst. (2) praví: "Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem .....", v odst. (3): "Cenzura je nepřípustná".

Mé osobní zkušenosti však hovoří o něčem jiném. V městském zpravodaji nebyl např. zveřejněn článek jen proto, že v něm autorka použila slovo Sudety. Šéfredaktorka to zdůvodnila tím, že její rodina má na Sudety špatné vzpomínky. V okresních novinách vyšel článek bez problémů.  Osobně se mi též stalo, že nebylo zveřejněno mé oznámení o pozastavení sběru papíru. Důvodem bylo to, že jsem si v něm dovolil upozornit občany, že k pozastavení došlo proto, že městská rada zastavila dotaci na odvoz vykoupeného papíru do papíren. Oznámení bylo brané jako kritika městské rady a proto zveřejněno nebylo! Podobné problémy z cenzurováním kritických článků jsem zjistil i v dalších městech.

Kdo tedy ve skutečnosti rozhoduje o tom, co bude zcenzurováno a co ne?

Většinou šéfredaktor městského zpravodaje spolu se starostou. Nepochybuji o tom, že konečné slovo má často  "pán" starosta. Tvrzení, že zpravodaj vydává přece město, a tak do toho, co v něm bude nemá nikdo další co mluvit, neobstojí. Občan - daňový poplatník si přeje místní tisk nezávislý, nestranný. Má na to právo, vždyť celá radnice funguje jen díky jeho daním a prodeji majetku města. Rozhodující vliv na sdělovací média nesmějí mít politické strany - viz prosincová kauza ČT - , ale ani starostové, často příslušníci těch politických stran, které mají ve stanovách pro své členy zakotvenu povinnost prosazovat zájmy strany na prvním místě.  Ptám se tedy, jak může být pak takový městský tisk nestranný?

Další otázky, které se nabízejí: Pro koho městský tisk je, co udělat pro zlepšení situace a jak zajistit jeho nezávislost?

Tisk, placený z rozpočtu města, je pro všechny občany. Proto by o jeho náplni měli rozhodovat občané prostřednictvím zastupitelů (nejen starosty) a redakční rady, ve které by s ohledem na možný střet zájmů neměli být zaměstnanci městského úřadu. Redakční rada by měla být rozhodně volena zastupiteli nebo přímo občany. Šéfredaktor by neměl nikdy rozhodovat sám, protože i on může být příslušníkem některé politické strany a mohl by pak prosazovat její zájmy.

Před třiatřiceti lety (v srpnu 1968) jsem organizoval v Kladně podpisovou akci za zrušení cenzury. Do vstupu vojsk dne 21. srpna  ji podepsalo přes pět tisíc občanů. Rok nato jsem byl i za tuto akci vyslýchán na StB. Od roku 1970 jsem pak byl (s vysokoškolským vzděláním) přinucen pracovat deset let u Československých drah jako dělník. Doufám, že v demokratickém státě nebudu muset opětně organizovat akce za zrušení cenzury!

                                                                                     

(P.S.) I tento článek byl v městském zpravodaji "kupodivu" také zcenzurován.

 

Nesetkáváte se s podobnou praxí?

Četli jste někdy kritický článek na starostu, radu nebo zastupitelstvo?

Že by pracovali zcela bezchybně?

Nestálo by za to prověřit situaci ve Vašem městském zpravodaji?

 

O demokracii a svobodu je prý nutno bojovat každý den, jinak se jednou probudíme v diktatuře a pak nám nezbude nic jiného než opětně riskovat životy na barikádách!

                                                                                                                                      září 2001

Ing. Z. Joukl

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku