Co přinesl a odnesl 17. listopad 1989?

 

Solidní hodnocení nějakého jevu nelze dělat tak, že budeme vybírat jen ty jeho dobré nebo jen ty špatné stránky. Nutné je shromáždit ty i ty, a pak je celkově zhodnotit. Vše je ještě trochu komplikované tím, že jednotlivé úkazy mají pro nás jinou důležitost. Pro někoho jsou důležitější materiální ukazatele, pro jiného ty duchovní.(Mám – li zajištěny základní životní potřeby –potraviny, oblečení, bydlení- je pak vhodnější si zajišťovat trvalejší duchovní hodnoty, než stále shromažďovat další a další majetek).

 

Pozitiva:

·        Svoboda spolčovací, shromažďovací, projevu, vyznání …

·        Demokratický systém založený na volné soutěži politických stran (pluralitní politický systém)

·        Ukončení okupace Sovětským svazem

·        Členstvím v NATO byla  zaručená bezpečnost státu

·        Přechod z plánovaného na tržní hospodářství – možnost podnikání

·        Možnost cestovat po celém světě

·        Prodloužení průměrného věku

·        Lepší vzhled obcí

·        Vyšší úroveň  a lepší vybavení zdravotnictví

·        Rozkvět regionů

·        Volně směnitelná měna

·        Podstatné zlepšení životního prostředí (ovzduší mimo měst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       , čistota řek..)

·        Ukončení činnosti Státní bezpečnosti

·        Zrušení trestu smrti

·        Vznik mnoha nevládních neziskových organizací

·        Vznik nadací a charitativních organizací

·        Lustračním zákonem byli vyloučeni z nevolených veřejných funkcí spolupracovníci StB a členové Lidových milicí

·        Vznikla pluralitní společnost s určitým stupněm tolerance pro odlišnosti druhých

 

Negativa:

·        Větší kriminalita

·        Šíření drog

·        Vznik slabých a nepřizpůsobivých sociálních vrstev

·        Vyšší nezaměstnanost

·        Odklon od duchovních hodnot směrem k hodnotám materiálním

·        Špatné zákony umožnily rozkradení státního majetku při privatizaci

·        Velká zadluženost státu (1.200 miliardy Kč)

·        Snížení zemědělské produkce a tím zvýšení závislosti na ostatních státech

·        Nastal částečný úpadek morálky (zmenšila se úcta ke starým lidem, k rodičům a prarodičům, ke schopným a charakterním lidem..)

·        Nebylo potrestáno mnoho ekonomických zločinců

·        Vlivem zbytečně velkého nárůstu automobilové dopravy se zhoršila kvalita ovzduší ve městech s dopadem na zdraví a délku života občanů (rakovina…)

 

Zpravidla každá změna přináší s sebou pozitivní i negativní děje. Buďme rádi, když je těch pozitivních více (a důležitějších) než negativních (jak také ukazují průzkumy veřejného mínění). To, že za komunistické diktatury bylo zboží levnější je  pouze pověra. Ve skutečnosti ceny vzhledem k minulým a současným platům byly tehdy vyšší.                                                                                                                  

Po 17.11. 1989 se část občanů z role zbabělců přeorientovala do role ignorantů.

Ať pravda a tolerance zvítězí nad lží a nenávistí! (upravený citát V.Havla) Čekal jsem více, ale jsem rád za to, co se stalo. 85% lidí na této planetě žije hůře než my!

Zavzpomínal a odposlechl od občanů v listopadu 2009 

.                                                                                                  

Zdeněk Joukl (praktický sociolog)

www.joukl.cz