Nezaměstnanost – žádný problém?!

 

Je nutno do jablka kousnout, i když tušíme, že bude  kyselé. Dělat, že se nás problém netýká, by bylo pošetilé a situace by mohla být stále horší, až časem třeba již neřešitelná.

Nezaměstnanost je nyní  10,3 %. Do konce roku 2004 může být 11%. Došlo tedy na slova Waltra Komárka, který ji odhadoval již pro rok 1992 na 10 %, ovšem za předpokladu, že bude plně restruktualizován průmysl.

Bohužel, V.Klaus Komárkův odhad důsledně znevažoval. Jednak proto, že to nebyl jeho odhad, a jednak proto, že nechtěl za žádnou cenu tak vysokou nezaměstnanost připustit. Měl zřejmě obavy i z toho, že by potom mohla padnout vláda.

Nezaměstnanost, která měla být již v roce 1992, je tedy až nyní, ale:

1) průmysl není plně restruktualizován ( tím je nadále málo výkonný )

2) bylo promrháno počáteční nadšení občanů a jejich ochota si utáhnout opasky.

 

Je však paradoxní, že strana, která toto způsobila, má nyní nejvyšší volební preference.

Bohužel, většina politiků, když se dostane k moci, rychle zapomene na své předvolební sliby a začne prosazovat zájmy své a zájmy své strany. Pouze minimum jich dále hájí zájmy občanů. Škoda, že ve vládě a v Parlamentu nejsou ve většině Sokolové se svým, dnes již téměř neznámým heslem "Ni zisk, ni slávu!"

Pokračujme však ve statistice. Více než polovina lidí se obává ztráty zaměstnání. Nejvíce jsou zneklidněni lidé ve věku do 30 let a nad 50 let. Více obav mají především zaměstnanci se základním vzděláním a ženy s malými dětmi.

Jeden nezaměstnaný přijde měsíčně státní pokladnu přibližně na 14.000 Kč. Jedná se nejen o podporu v nezaměstnanosti, ale i o sociální dávky a příspěvky na bydlení, teplo a dopravu. Též sociální a zdravotní pojištění za nezaměstnané  platí stát.

Údaje o nezaměstnanosti je potřeba upřesnit. Nezaměstnaných je prakticky o několik procent více, neboť někteří přestávají být evidování (např. neplní své povinnosti). Dále pracovníkům Úřadu práce (dále jen ÚP)  je známo, že 2,5 - 3,5 % nezaměstnaných vůbec nechce a nikdy dělat nebude!

Další doposud neotevřený problém spočívá v tom, že čím méně bude nezaměstnaných, tím  méně bude pracovníků ÚP. Oni by si tak vlastně svou účinnou prací "podřezávali  větev na které sedí".

Problém je též v tom, že nyní je mnoho výrobních a stavebních podniků v útlumu. A výroba je základ ekonomiky. Navíc se snižují počty pracovníků zaměstnaných ve službách. Vstup do EU bude znamenat likvidaci tisíců malých podniků, které nebudou mít finanční prostředky na plnění příslušných norem.

Budeme-li  všichni geniální obchodníci, nebude nám to nic platné a zemřeme hlady.

 

Příčiny nezaměstnanosti:

1) Malá produktivita práce a tím menší schopnost konkurence. V ČR vyděláme 3x méně na hodinu v dolarech než v EU.       

2) Pomalá a nedotažená privatizace podniků.

3) Pomalá a nedotažená deregulace cen  energií a nájemného v bytech.

4) Nepříliš velká motivace pracovat (příliš vysoké sociální dávky).

5) Velká zaměstnanost cizinců, zvláště pak načerno.

6) Příliš velká zaměstnanost důchodců, i když někteří pracují proto, aby pomohli dětem.

    A dále proto, aby byli vůbec schopni přežít. (Absolventi škol často podávají nižší výkony než důchodci, protože jim chybí zkušenost a pracovitost. Práce důchodců je levnější a je jednodušší s nimi ukončit pracovní poměr. Důchodkyně také nemají malé děti, se kterými by musely zůstávat doma v případě jejich nemoci).

7) Malá podpora rozvoje průmyslu.

8) Minimální podpora malých a středních podnikatelů.

9) Zanedbávala se politika zaměstnanosti (malá finanční podpora…).

10) V podnicích příliš dlouho přetrvávala a ještě někde přetrvává umělá zaměstnanost a „socialistický“ způsob práce.

11) Ekonomika je stále ještě v útlumu, i když HDP pomalu roste.

 

Důvody podnikatelů, proč nerozšiřují firmy (a tím pak nemají více zaměstnanců) i když mají dostatek zakázek:

1) Není dostatek kvalitních a spolehlivých zaměstnanců. Přijímání a propouštění

     pracovníků je příliš komplikované. Informace o uchazečích o práci jsou  nedostatečné.                                   

2) Je příliš vysoké daňové zatížení.

3) Půjčky od bank jsou těžko dosažitelné.

4) Není řešena druhotná platební neschopnost. Soudy pracují příliš pomalu.

5) Známá "česká" závist.

6) Nebezpečí vnucené ochrany od mafií a placení jim za "služby".

 

Co by mohl proti nezaměstnanosti dělat stát?

-realizovat "Národní plán zaměstnanosti"

-novelizovat "Zákon o zaměstnanosti" ( vyšší podpora v nezaměstnanosti může však znamenat snížení zájmu hledat práci )

-dopracovat a schválit "Zákon o sociální pomoci"

-podporovat rozvoj malého a středního podnikání

-zavést pracovní knížky

-peníze vybrané v rámci odvodů sociálního pojištění věnovat všechny na podporu  zaměstnanosti (mimo jiné i na projekty, které zajistí nová pracovní místa), a nikoliv  jako v roce 1998 cca 15 miliard použít na jiné účely

-podporovat rozvoj dopravní obslužnosti obcí včetně levnější dopravy do zaměstnání

-podpořit možnost stěhování nezaměstnaných za prací:

 a) rozhýbat trh s byty ( zrychlit práci soudů při výpovědích z nájmů a při soudních

     exekucích, urychleně dokončit deregulaci nájemného i za cenu ztráty části volebních

     hlasů pro vládní stranu)

b) podpořit stěhování důchodců z míst s malou nezaměstnaností do míst s velkou 

    nezaměstnaností a současné stěhování nezaměstnaných na jejich místa

    (hradit náklady na stěhování a důchodcům poskytnout příspěvek na přesídlení

    cca 50 tis. Kč)

-dotovat Společnost H. Ch. Kofodea; první Kofoedova škola pro nezaměstnané byla

 založena v Kadani v r. 1928 jako nestátní sociální instituce - nezaměstnaní se zde

 pravidelně scházejí a učí se různým dovednostem.

 

Co by mohly dělat navíc Úřady práce?

-podporovat nezaměstnané při zahájení vlastního podnikání

-organizovat "Kursy práce", ve kterých by účastníci získali základní pracovní

 návyky a znalosti

-ve spolupráci s psychologem dosáhnout bližšího kontaktu s uchazeči o práci,

 chovat se k nim jako ke svým dobrým příbuzným

-pomáhat nezaměstnaným při vyplňování tiskopisů

 

Co by mohly dělat města a obce?

-budovat průmyslové zóny a vytvářet podmínky pro investory

-pořádat "Trhy práce"

-vytvářet místa pro veřejně prospěšné práce

-nabízet nebytové prostory a pozemky podnikatelům za symbolické ceny

-vyčlenit pracovníka MÚ, jehož pracovní náplní by bylo snižování nezaměstnanosti

-vytvářet sociální fondy v obcích

 

Leden 2004                             Zdeněk  Joukl                      www.joukl.cz