Duchovně – kulturní centra v ČR

 

Za komunistické totality se občas scházeli lidé, kteří si mohli věřit, a kteří se odmítali přizpůsobit režimu.Ti odvážnější vytvářeli disidentské skupiny a polootevřeně vystupovali proti (podepsali např. Chartu 77). Mnozí z nich prožili pak léta v kriminálech.

Nyní máme Ústavou zaručenou svobodu shromažďovací, a tak se můžeme scházet s kýmkoliv a kdekoliv. Proč toho tedy nevyužít ke schůzkám s lidmi podobného „ražení“, s lidmi podobné „krevní skupiny“?

Že u nás funguje tržní hospodářství (ranný kapitalismus), to není problém. Ale problém je to, že to často následně vede lidi k tomu, že si vytváří jedinou modlu – peníze a majetek. To pak má za následek nedostatek času na kulturu, zanedbávání rodinných vztahů, odtržení od přírody….

Z čeho jsou obavy, to je to, aby se přehnaná (bezohledná) materiální konzumace – konzumismus - nerozšířila natolik, až by vedla k duševní a kulturní degradaci lidí, k likvidaci zdravého životního prostředí, a nakonec až k zániku lidstva.

Jako určitá sebeobrana proti konzumismu by mohly působit ostrůvky DKC (Duchovně – kulturní centra) vytvářená postupně ve všech obcích.

V nich se lidé mohou scházet (přibližně jednou měsíčně), prodiskutovat problémy, které je tíží; vzájemně se povzbudit, poradit si, informovat se, a případně si nabídnout  pomoc. Setkání mohou psychicky pomoci lidem, kteří si v dnešní společnosti připadají občas jako „nenormální“.

Bude jistě vhodné pro setkání též zajišťovat malou kulturní vložku a poskytovat na nich informace o kulturních akcích v okolí.

Vhodná místa na setkání (zajišťující účastníkům soukromí) jsou například : kulturní střediska, knihovny, soukromé domy a zahrady, fary, výlety do přírody s posezením, klubovny nevládních neziskových organizací…Všechny zajímavé a podnětné myšlenky je užitečné zaznamenat a později též publikovat.

Síť DKC bude propojena přes Internet. Pro začátek Centrum center bude na  e - mailové adrese z.joukl@iol.cz

Dvě setkání se již uskutečnila na faře starokatolického kostela v Desné v Jizerských horách. Zvláště zváni jsou lidé, kteří se dlouhodobě zajímají o kulturu, přírodu, a lidé, kteří projevují nezištný zájem o dění v obci.

Těm, kteří považují zakládání DKC za užitečné a chtějí se na něm podílet, si dovoluji nabídnout své zkušenosti a svou pomoc.

 

Květen 2005

 

Zdeněk Joukl (sociální ekolog)          e-mail: z.joukl@iol.cz                                                                                          (www.joukl.cz)