DOP  (doporučený obchvat Plzně)


Přes téměř dvousettisícovou Plzeň se valí kolony aut a to na trase Praha - Rozvadov. A povalí se ještě tak odhadem sedm let. Jedná se přibližně o 18 tisíc aut za den. Tato auta pochopitelně produkují pro lidské zdraví škodlivé emise. Konkrétně se jedná o oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky včetně rakovinotvorných aromátů. A o olovu raději nemluvit. Jejich přípustné koncentrace v ovzduší jsou poblíž silnice překročeny několikanásobně. Naše vláda o výše uvedených problémech věděla dávno dopředu, a tak se již 20.11.1991 usnesla pod číslem 534 o jižním obchvatu KU. Jak šel čas, tak se trasy a názvy obchvatů měnily, až se v roce 1997 ustálily na třech.

Realizace vládního návrhu byla zastavena Vrchním soudem (odvolání) vynesením rozsudku dne 25.8.1997. A tak se začalo opět znovu. Jelikož se devět let zabývám praktickou ekologií, a jelikož jsem v Plzni pět let studoval na Vysoké škole strojní, rozhodl jsem se, že se pokusím problém alespoň částečně řešit. Výsledkem je "Doporučený obchvat Plzně". Vychází ze systému stávajících komunikací, které vedou na jih od Plzně a jejichž vhodným propojením je možno získat obchvatovou trasu. Samozřejmě o trochu delší a pro motoristy obtížnější než bude dálniční obchvat v roce 2006. Má ovšem jednu malou výhodu - může se používat od zítřka.

Aby byl provoz na něm plynulejší a bezpečnější bude vhodné provést několik úprav:

Důležité bude o trase DOP informovat co nejvíce řidičů a vysvětlit jim jeho smysl, spočívající hlavně ve zlepšení nekvalitního ovzduší v Plzni.

Předpokladem úspěšnosti DOP je též jeho postupná realizace:

  1. jízda osobních automobilů směr východ - západ
  2. jízda osobních automobilů směr východ - západ i západ -východ
  3. jízda osobních i nákladních automobilů směr východ - západ
  4. atd.

Pro upřesnění, současný provoz po silnicích DOP nebude nijak omezován. Pro některé řidiče může být DOP vhodnější nejen proto, že jízda bude zajímavější, ale třeba i proto, že sami se nebudou pohybovat v zamořeném ovzduší. Na Nepomuk nebo Klatovy není nutno jezdit přes Plzeň, ale je možno odbočit z DOP směrem na jih.

Na závěr bych si dovolil uvést trasu DOP : (možná, že bude časem vylepšena)

Ejpovice ( EXIT 67 ) - Tymákov - Sedlec - Starý Plzenec - Štěnovice - Dobřany - Chotěšov - Zbůch - Nýřany ( z Chotěšova je možná i trasa přes Stod směr Stříbro, ale znamená to za Stodem přejezd po úzkém mostě )

Trasu jsem osobně projel autem 17. října 1998 a v lednu 1999 ji pro kontrolu projel ještě spolužák z Plzně. Víme tedy, co řidiče čeká. Není to nic těžkého.

 

V Desné 5.2.1999

Ing. Z. Joukl

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku