Drogy, proč ne, ale…

(část druhá)

On totiž člověk, který v počátcích považoval užívání drogy za projev emancipace a osobní svobody, postupně svobodu ztrácel, až se stal závislým, nesvobodným , nemocným a někdy i lidskou troskou

Jak drogy (ty netradiční a nezdaněné) působí?

Marihuana: působí dobrou náladu, výbuchy smíchu, ztrátu pojmu čas, hlad, špatnou krátkodobou paměť (těžko se učí nové věci), depresi, psychózy. Jde o návykovou látku

Pervitin: uživatel se stává hyperaktivním (např. jako některé hyperaktivní děti), navozuje zvýšené falešné sebevědomí (furiantství), může dojít k k dezorientaci a snadnému podlehnutí panice, časem dochází k úbytku hmotnosti a k toxické psychóze, při delším užívání již nepřináší prvotní pocity, ale působí osobnostní a psychické změny. Závislost vzniká velmi rychle.

Opiáty (heroin): až hodiny trvá stav tichého obluzení a celkový útlum, následuje kocovina. Časem se ztrácí zájem o vše jiné mimo drogu. Ztráta potence u mužů a poruchy menstruačního cyklu u žen. Kůže se stává voskově bledou. Závislost vzniká velmi rychle.

Drogy obecně: dochází ke snížení obranyschopnosti těla; působí jako postupné zabíjení člověka; ztrácí se stále více komunikace s rodinou; přes odhozené stříkačky může dojít k nakažení (většinou dětí ) žloutenkou typu C nebo AIDS; při aplikaci drog jehlou dochází poměrně často k zanesení bakterií do krevního oběhu; velkým rizikem je předávkování, které může skončit až smrtí; při braní drog v těhotenství dochází k poškození plodu; dochází též ke zhoršení vzhledu, a to i tím, že „drogaři“ zanedbávají péči o svůj zevnějšek; chování se stává při zvýšené nervozitě konfliktním a agresivním; dlouhodobí „feťáci“ jsou si velmi podobní: nemají práci a domov, ale zato mají dluhy a stejné choroby.

Jak jednoduché. Stačí si jen vybrat, jak chceme skončit!

.

 

Proč vlastně lidé berou drogy?

·        Pro rychlé navození příjemných a neobvyklých pocitů (a to bez ohledu na důsledky)

·        Pro vyzkoušení neznámého (ze zvědavosti)

·        Pro zvýšení sebevědomí a výřečnosti

·        Pro zvýšení výkonnosti ve vrcholovém sportu

·        Jako pokus o navození inspirace u umělců a tvůrčích pracovníků

·        Aby zapomněli na své problémy (útěk od skutečného života)

·        Jako projev „hrdinství“ před ostatní mládeží

·        Jako projev revolty (vzdoru) proti svým rodičům a starším příbuzným

·        Aby děti netrhaly partu („přece nebudeš srab“)

·        Pro zvýšení odvahy

·        Pro utišení bolesti

·        Pro přežití v drsných (např. vysokohorských) podmínkách

 

Dopady na společnost

Jde vlastně o podporu šedé ekonomiky, tím dochází k prohloubení daňových úniků a snížení příjmů do státního rozpočtu.

Prodej drog přináší velké zisky skupinám organizovaných zločinců a teroristů a tím přispívá na jejich činnost. Prodejci drog ničí budoucnost mnoha mladých lidí.

V EU (tedy pravděpodobně i u nás) na 30% vloupání a 40% krádeží mají vliv drogy.

Vytváří nebezpečí pro účastníky dopravy.

Vysoké náklady na léčení drogově závislých musí platit bohužel často ti, kteří drogy neberou. Ve zdravotnictví pak chybí peníze na léčení ostatních pacientů.

Je snižována pracovní morálka a výkonnost.

Dochází k rozvrácení rodin. Přijmeme – li za své vyjádření, že rodina je základ státu, pak drogy působí i na rozpad státu.

Je podkopáván demokratický systém v zemi. Zfetovaný zastupitel, soudce, policista, státní úředník, poslanec, senátor, člen vlády nerozhoduje ve prospěch občanů, ale ve prospěch svůj a svých parťáků. Nebo rozhoduje podle nálady a to je taktéž velmi nebezpečné. Jak se rozhoduje při abstinenčních příznacích, to si raději ani nepředstavujme.

Atd., atd., atd.

 

Zdeněk Joukl                                                                                               (www.joukl.cz)