Snížení obsahu NOx v ovzduší.


Věc: Nabídka na zlepšení kvality ovzduší

Naše firma se zabývá problematikou zlepšování stavu životního prostředí. Činností, se kterou máme víceleté zkušenosti je zlepšování kvality ovzduší měst a obcí. Nabízíme Vám naše služby pro snižování množství škodlivin v ovzduší ve Vašem městě. Jedná se hlavně o oxidy dusíku (NOx). NOx vznikají převážně při spalování za vysokých teplot ( plynu, benzinu, nafty...). Ve městech s velkým množstvím projíždějících automobilů jsou zpravidla překročeny NOx v době od šesti do osmnácti hodin. Při průjezdu 6.000 automobilů za den dosahují hodnoty tříhodinových koncentrací NOx v ovzduší 400 mikrogramů na m3. Norma je 200 mikrogramů. V případě inverzních situací je norma překročena až pětinásobně! NOx mají negativní vliv na zdraví a délku života občanů.

 

Předmětem plnění je:

Řešení se nebude zabývat trvalým silničním obchvatem obce, což je příliš dlouhodobá a nákladná záležitost.

Cena bude stanovena dle teoretického a praktického přínosu ke zlepšení ovzduší.

 

Ing.Z.Joukl

 

Kontaktujte nás elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku