Téměř vše o mé osobě, včetně názorů a sociálních projektů naleznete na dlouhodobé webové stránce www.joukl.cz

 

Možnosti pomoci při volební kampani:

1.       Zajištění papíru pro tisk letáčků

2.       Tisk letáčků (na počítači neb kopírování)

3.       Vylepování letáčků

4.       Rozdávání miniletáčků lidem

5.       Zajištění místa pro umístění malých billboardů

6.       Pomoc při tvorbě počítačové grafiky pro letáčky a billboardy

7.       Finanční příspěvek na volební kampaň (v případě úspěchu platím dvojnásobek)

8.       Účast na volebních besedách

9.       Distribuce Evropských volebních novin, ve kterých bude mít každá kandidující strana (33) na prezentaci jednu stránku.

10.    Prezentace v médiích

11.    Další pomoc a podpora dle vlastních návrhů

Těším se na brzkou odpověď.

Příjemné dny přeje Zdeněk Joukl

Tel. dopoledne a večer 483 383 339