EUtest.  (Máme - nemáme vstoupit do EU? )

Pomalu a jistě se blíží termín možného vstupu naší republiky do EU. Dokonce to vypadá tak, že nám politici umožní rozhodovat v referendu. Aby se občané mohli odpovědně rozhodnout, je jim  nutné předložit srozumitelně vyjádřené výhody ale i nevýhody vstupu do EU. (Jinak hrozí, že budou pomocí médií  zmanipulováni.) V referendu pak jednoznačně vyjádří, co chtějí. Když jsou dostatečně moudří k volbě zákonodárců, proč by nemohli být dostatečné svéprávní rozhodovat v referendu? Schválení zákona o referendu totiž některé strany úspěšně brzdily po několik let.

 

Co je vlastně Evropská unie ?

Jde o ekonomicko - politické seskupení patnácti evropských demokratických států, které vzájemně spolupracují. EU vznikla dobrovolným připojováním jednotlivých států. Rozhodují v ní:Evropská komise, Rada ministrů, Evropská rada a Evropský parlament.

 

Jak se rozhodnout?

Při našem rozhodování, které ovlivní život i příštích generací, by bylo nejvhodnější vycházet z dlouhodobé koncepce státu. Ta ovšem chybí, neboť volební období Poslanecké sněmovny a vlády je pouze čtyřleté. Málokterý politik má proto snahu dohlédnout dál. A navíc: opatření, která by byla sice pro stát dlouhodobě prospěšná, ale znamenala by snížení popularity před volbami, žádná současná parlamentní politická strana nepřijme (přišla by o moc a peníze). Rozhodování politiků je tak bohužel spíše volební než státnické.                                                          

Poznámka: Jsou dva základní způsoby rozhodování - nakupování. První používají většinou muži. Zjistí, že něco potřebují nebo budou potřebovat, zapíší si to a vytvoří seznam, podle kterého potom nakupují. Druhý způsob používají často ženy. Jdou prostě nakupovat, chodí mezi regály a "nakupují očima". Co se jim líbí, co je moderní nebo levné, tak to koupí. S tím (mírně přehnáno), že se "to" bude někdy někomu hodit.

Chování našich politiků při jednání o vstupu do EU připomíná často právě onen druhý způsob nakupování.

 

Co nás čeká?

Bude nutné, aby EU potvrdila, zda současné podmínky vstupu do EU budou platit ještě v roce 2004 nebo budou změněny. Doposud stále ještě není úplně dořešena otázka referenda o vstupu, což snižuje důvěryhodnost a smysluplnost rozhodování. Existuje reálné nebezpečí, že otázka vstupu se stane tématem letošního předvolebního boje a tím bude ztracen objektivní pohled. Zvítězí pak pravděpodobně názor silnější strany bez ohledu na fakta.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Test vstupu do EU

 

Pravděpodobné výhody vstupu do EU:                                                              (+1 až 10 bodů)

1)   Volný pohyb osob ....................................................................................................____

2)   Volný pohyb zboží ....................................................................................................____  

3)   Volný pohyb služeb..................................................................................................____

      4)   Volný pohyb kapitálu ..............................................................................................____

5)   Možnost pracovat za výhodnějších podmínek v zahraničí ................. ..................____

6)   Lepší  vymahatelnost práva....................................................................................____

      7)   Vyšší  bezpečnost občanů........................................................................................____

      8)   Větší  trh pro drobné podnikatele...........................................................................____

      9)   Vyšší kvalita zboží i služeb (vlivem větší konkurence) ...........................................____

     10)   Šance pro další ekonomickou prosperitu...............................................................____

     11)   Více dotací...............................................................................................................____

     12)   Společná měna (euro).............................................................................................____

     13)   Urychlené zlepšování stavu životního prostředí....................................................____

.....14)    ................................................................................................................................____

 

Pravděpodobné nevýhody vstupu do EU:                                                         (- 1 až 10 bodů)

      1)   Velké investice státu pro splnění stanovených podmínek pro vstup ....................____ 

      2)   Únik části inteligence z ČR do zahraničí za lepšími podmínkami...........................___

      3)   Vyšší ceny potravin...................................................................................................___ 

      4)   Růst počtu úředníků i politiků..................................................................................___ 

      5)   Obavy z osídlení pohraničí cizinci.............................................................................___

      6)   Prodej nemovitostí, zvláště půdy a lesů cizincům.....................................................___

      7)   Někteří drobní podnikatelé skončí (neobstojí v konkurenci)..................................___                      

      8)   Růst ilegálních pokusů o přechod hranic do ČR....................................................____

      9)   Plnění norem kvality bude  pro podnikatele spojeno s vyššími investicemi.........____

    10)   Částečná ztráta suverenity ČR ..............................................................................____

    11)   Vyšší nezaměstnanost..............................................................................................____

    12)   Hrozba postupné ztráty národní identity.................................................................____

    13)   Nelze zcela předvídat důsledky globalizace, ke které rozšíření EU přispívá......_____                                                           ....14)    ..............................................................................................................................._____                                                                                                                          součet:................................................................................................................................._____       

 

Pro vlastní hodnocení vstupu naší republiky do EU je možno si  z výše uvedených výhod a nevýhod  vytvořit bodový test. Každou z položek lze ohodnotit dle důležitosti body od 1 do 10. K výhodám přidáme znaménko plus a k nevýhodám pak mínus. Součet všech  položek nám dá pak výsledek testu.                                                                                       (Test lze doplnit o další kriteria s tím, že počet výhod a nevýhod nemusí být stejný).

 

Ten, kdo při hodnocení jednotlivých položek testu dokáže potlačit své osobní zájmy a bude schopen se na věc dívat z hlediska celého našeho státu, má můj obdiv.

 

Zdeněk Joukl  -  Desná v Jizerských horách                                                   únor 2001

e-mail: z.joukl@iol.cz     www.joukl.cz