V čem prát?

(Prací prášky bez fosfátů)


Proč právě prášky bez fosfátů?

Protože fosfáty z prášků se dostávají do povrchových vod (rybníky, přehradní nádrže...). Nezachytí je ani velká většina čističek odpadních vod (ČOV). Způsobují pak bujení řas a sinic (vodní květ). Tím se snižuje rekreační využití vodních ploch (konkrétně např. Orlík, Lipno, ale nově již i Máchovo jezero), neboť ve vodním květu se nejen špatně plave, ale u části lidí též vyvolává alergické reakce. Důsledkem jsou nakonec i nižší příjmy z turistiky. Téměř neřešitelné problémy vznikají při úpravě vody zasažené fosfáty na vodu pitnou.

Jaká je situace na trhu?

Z hlediska životního prostředí žalostná. Bezfosfátové prášky se vyskytují na pultech drogerií minimálně. Prodavačky často ani neví, který prášek je "s" a který je "bez". Navíc označení, že jsou bez fosfátů, abyste četli pomalu lupou, jak je "veliké". Reklama na ně je vidět pouze v ekologických časopisech. V Německu se prodá 95% prášků bez fosfátů, u nás cca 15%. Stáváme se tak malým fosfátovým smetištěm Evropy. Zajímavé je, že 93% dotazovaných v anketě uvedlo, že by používali prášky šetrnější k životnímu prostředí, kdyby o nich věděli. Na dotaz, zda sledují obsah fosfátů v prášcích však kladně odpovědělo jen 46%. Z toho se dá vydedukovat, že až 47% dotazovaných nevědělo o škodlivosti fosfátů pro životní prostředí. Nabízí se otázka: "Co dělají novináři a Ministerstvo životního prostředí pro větší informovanost občanů?"
O rychlé vraždě jednotlivce se toho dovídáme až, až. Pomalé "vyvražďování" společnosti není ale zřejmě pro masová média dost atraktivním tématem.

Dobrovolná dohoda o snižování dopadu pracích prostředků

na životní prostředí.

Tato dohoda byla uzavřena mezi MŽP a Českým sdružením výrobců mýdla,čistících a pracích prostředků dne 22.3.1995. Mimo všeobecné proklamace stanovila limit pro celkový obsah fosforu 5,5 % hmoty. Tento limit však již ani tehdy nebyl v prášcích překračován. Dohoda tak pouze zaručovala stávající stav a neusilovala o další snižování obsahu fosforu. Odpovídala plně stylu práce tehdejšího ministra ŽP. Dělalo se jako, že se něco dělá, ale předem bylo jasné, že výrobce pracích prášků dohoda téměř neomezí. Přírodo starej se sama!

Systém "Aby se vlk nažral a koza zůstala celá" bohužel částečně odpovídá mentalitě našeho národa a brání nám stále v tom, abychom pokročili v Evropě více kupředu. Dohoda samozřejmě neobsahuje žádný postih za její porušení. Největší "neštěstí" by pro Sdružení bylo to, že by MŽP dohodu vypovědělo.

Podstatně důležitější, než celá Dohoda je nabídka bezfosfátových prášků v prodejnách a to kolik se jich prodá. Z toho potom plyne velikost znečištění našich povrchových vod a výše problémů týkajících se ŽP a zdraví občanů. Plnění Dohody stále nevede k cílovému stavu uvolněných fosfátů do odpadních vod, který by měl být 1500 tun v roce 2005. Také v hodnocení Dohody za r.1998 uvedený podíl prášků bez fosfátů na našem trhu 32% se jeví jako velmi nadhodnocený (je-li tím ovšem myšlen podíl prášků skutečně prodaných).

Sebelépe provedené osvětové letáčky, které budou číst jen ekologové a které se nedostanou do celostátních médií, špatnou situaci nevyřeší. Podobně je to i s osvětovými semináři pro učitele. Žena unavená z práce bohužel vezme v drogerii první prášek, který bude po ruce a nebo ten, jehož reklamu viděla v TV a který vypere bez namáčení až úplně do běla do běla.

Nebude-li se situace řešit radikálněji, např. zákonem o pracích prostředcích, nebudou se ještě dlouho muset bát zaměstnanci závodu FOSFA Břeclav-Poštorná o práci.

Ono je občas nutné ukončit debaty a nic neřešící Dohody a rozhodnout! Podobně jako bývalý ministr vnitra Jan Ruml o snížení povolené rychlosti ve městech na 50 km za hodinu. Nebo Němci za Protektorátu o tom, že se u nás bude jezdit po silnicích vpravo. Jinak bychom asi ještě stále diskutovali a jezdili vlevo.

V Německu je problém prášků s fosfáty již několik let vyřešen. Prostě nejsou na pultech! Tržní ekonomika nezná Dohody. Rozhoduje pouze trh. Ve vyspělé společnosti pak ještě zákony, částečně i morálka. To poslední se nás však bohužel ještě netýká.

Proto zrušme Dobrovolnou dohodu a zaveďme zákon o pracích prostředcích!

Další příčiny neuspokojivého stavu:

 

Další možnosti řešení:

Jaké bezfosfátové prášky kupovat a vyzkoušet:

Pro ruční praní jsou vhodné mýdlové prací prostředky, neboť se ve vodě rychle rozkládají na látky v přírodě běžné.

Desná 8.7.1999

Ing. Z. Joukl

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku