Korunová demokracie.

( Jak jsem se nestal senátorem )


Je konečně po volební kampani. Přežil jsem! To, získané zkušenosti a navázané kontakty se spoustou zajímavých a slušných lidí jsou největší klady plynoucí z mé účasti ve volbách do Senátu v listopadu 1996. Zítra 15.11. se začne rozhodovat o dvou kandidátech postupujících do druhého kola. Starosti finalistů se mne naštěstí nebudou týkat, neboť dle mého odhadu dostanu něco mezi 1 až 3 % hlasů. Nebude to tím, že bych byl v něčem podstatně horší než finalisté a ostatní kandidáti, ale bude to tím, že se mi nepodařilo cca 8O % voličů vůbec oslovit. Oslovením míním to, že volič neznal ani mou minulost, ani to, co dělám poslední léta a ani můj volební program včetně řešení problémů, které voliče zajímají.

Ve volebním obvodě č. 35 Jablonec nás kandidovalo do Senátu osm. Dle vylosovaných volebních čísel:

1/Ing.Zdeněk Joukl za polit. hnutí Nezávislí; 2/Ing.Miloš Šnytr za ODA s podporou KDU-ČSL; 3/Josef Koníček za DZŽJ; 4/Doc.Ing.Karel Dyba,Csc. za ODS; 5/PaedDr František Vízek za ČSSD; 6/Jaroslav Šafařík za SD-LSNS; 7/Miroslav Janatka za Demokraty 92; 8/ Ing. František Pešek za KSČM.

To, že jsem měl vylosováno číslo jedna byla jedna z radostí, která mě při volební kampani potkala. Favorité byli určeni obnosy, které mohli ti kteří kandidáti investovat do volební kampaně. Dyba-700 tis. Šnytr-300 tis. Vízek-150 tis. Šafařík-130 tis. Pešek-neuvedl, odhad 40 tis. Koníček-více než 10 tis. odhad 30 tis. Janatka 10 tis. Joukl 7,7 tis. Karty byly tedy rozdány, ale nejen penězi. Někteří měli své volební štáby,volební manažery,školitele,poradce.Navíc někteří již pracovali v politice jako profesionálové.Nic z toho jsem něměl.

Proto jsem od počátku věděl,že nemám šanci. To mělo,ale jednu velkou výhodu. Mohl jsem kampaň prožívat bez větších stresů a dívat se na vše alespoň částečně s nadhledem. Mohl jsem vše brát jako velké divadlo a občas se i pobavit.

Peníze,peníze! To je to oč tu běží. Bez peněz /odhadovaná min. částka je 200 tis./ se nemůže žádný kandidát u voličů prezentovat. A přitom si naivní volič myslí,že volby jsou u nás demokratické. Je pravda, že se může svobodně rozhodnout, ale jen nad neúplnými informacemi!

Jako kdyby měl šachista provést tah a měl polovinu šachovnice zakrytou.

Jako kdyby se studenti pro studium na vysokých školách nebo pracovníci do zaměstnání vybírali nikoliv podle toho co umí, ale podle toho kolik mají na kontě v bance /a to ještě bez kontroly jak k těmto penězům přišli -každý nemá mrtvé sponzory v Budapešti/.

V historii lidstva se téměř každá skupina, která se dostala k moci snažila o to, aby dalším přístup k moci patřičně znesnadnila. Ne jinak je tomu i u nás. Ovšem na to přijdete až teprve tehdy, když prostudujete zákon 247 ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky, a až se sami pokusíte dostat informace o sobě k voliči. Překážky se kupí jedna za druhou. Zatímco vy jedete Velkou Pardubickou,soupeři z bohatých stran jedou rovinový dostih.

Musíte zaplatit:

1/ volební kauci 20 tis.

2/ tisk letáků

3/ ve městech vylepení letáků /10 Kč za kus/,neboť většina měst pronajala výlepové plochy firmám a vlastní plochy neinstaluje /vol. zákon jim to totiž nenařizuje/

4/ pronájem místností na pořádání besed s voliči

5/ poplatek za roznesení letáčků do domácností /pošta/

6/ za jeden článek v regionálním tisku 14x22 cm cca 10 tis.

Kdyby jste chtěli použít k informacím státní rozhlas nebo televizi, tak to je zakázané. Kdyby jste snad zkoušeli k informovanosti voličů použít městský rozhlas, tak pak porušíte volební zákon a to dokonce i v tom případě, že byste jím chtěli oznámit pouze konání vaší besedy s občany. Občan volič má sice podle Ústavy ČR právo na informace, ale nikdo mu je kompletně nezajišťuje! Platíte sice daně, ale stát si hraje na mrtvého brouka. Proč? Protože mocní v tomto státě nemají zájem na tom, aby se k moci dostali jiní. Pouze oni totiž mají dostatek peněz na zviditelnění. Ostatním do voleb banka nepůjčí ani korunu.

Ať žije korunová demokracie !?

 

Desná 14.11.1996

Ing. Z. Joukl

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku