Korupce u nás existuje - a co dál?

 

Korupce se stala jedním z největších problémů Ruska a některých států na Balkáně. Mafie pomocí korupce jsou schopné zlikvidovat demokracii-demokratické rozhodování v důležitých otázkách. Volby se dají z velké části ovlivnit penězi. Opět značná možnost pro korupci voličů i zvolených. Velký problém je dokazování korupčního jednání. Jednak proto, že se většinou odehrává pouze mezi čtyřmi očima a jednak proto, že jsou někdy zkorumpováni i ti, kteří o tom, zda se jedná o korupci, rozhodují.

Korupce je rakovina společnosti!

Jan Werich prohlásil, že je potřeba proti lidské blbosti bojovat od počátku, jinak se rozroste do obrovských rozměrů.

Podobný názor mám na bezohlednost a korupci.

Protikorupční opatření:

1) Provádět veřejnou kontrolu dodržování zákonů o zadávání veřejných zakázek (199/94 Sb,148/96 Sb - platný od 1.7.1996). Kdo rozhodoval o udělování veřejných zakázek a o které zakázky šlo?

2) §49b:jedná-li se o malý rozsah zakázky(do 100.000 Kč bez DPH), může zadavatel rozhodnout o přímém zadání. Přímé zadání snížit např. na 30.000 Kč. Při provizi (úplatku) 10% je i 3.000 Kč bohužel stále ještě zajímavá částka.

3a)Stanovit jasná (a pokud možno neměnná) kritéria pro určování pořadí při výběrovém řízení.Kritéria obodovat dle důležitosti.

3b)Stanovit jasná pravidla pro obsazování komise pro výběrové řízení. Např.:

- vylosovaný člen zastupitelstva

- nezávislý odborník na příslušnou problematiku

- člen příslušné komise MÚ

- vylosovaný občan (může-li volit, může být i v komisi)

- pracovník příslušného odboru na MÚ

4) Na MÚ vyvěsit seznam veřejných zakázek. Dtto v místním tisku.

5) O důležitých věcech by na MÚ neměl rozhodovat jen jeden úředník.

6) Vytvořit protikorupční komisi z nezávislých občanů a z příslušníků různých politických stran.

Problematika související:

A) Určení míst, kde se rozhoduje,a kde tedy hrozí nebezpečí korupce.

B) Evidovat formy mimopeněžní korupce.

C) Evidovat zájemce o realizaci protikorupčních opatření.

D) " " " nerealizaci " "

E) Zjistit ve kterých správních radách jsou členové zastupitelstva,pracovníci MÚ a pod.

F) Spolupráce se státní policií.

G) Financování (zkorumpování) voleb.

H) Fingovaná korupce.

I) Dokazování korupčního jednání. Trestnost.

J) Majetková přiznání. Novelizace příslušných zákonů.

Ing. Zdeněk Joukl