LETÁČEK  PRO  NEZAMĚSTNANÉ

 

Nezaměstnanost je u nás nyní přes 10%.  Po vstupu do EU ještě poroste. Většina lidí se obává ztráty zaměstnání. Nejvíce jsou zneklidněni lidé ve věku do třiceti let a nad padesát let. Více obav mají především zaměstnanci se základním vzděláním a ženy s malými dětmi.

Část nejvíce nezaměstnané skupiny, mladí do 26 let, nemá dostatečnou motivaci pracovat a část nemá zaměstnavateli požadovanou praxi.

Několik základních informací z Úřadu práce (ÚP).

Do evidence uchazečů o zaměstnání jsou zařazeni občané, kteří ukončili pracovní poměr, mají trvalý pobyt v územním obvodu příslušného ÚP a požádali písemně ÚP o zprostředkování zaměstnání. Odvody pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za ně odvádí stát.

ÚP musí znát o uchazeči řadu údajů. Ty jsou ovšem důvěrné.

Úmyslné maření spolupráce s ÚP nebo odmítnutí nabídnutého vhodného zaměstnání (bez vážných důvodů) může vést k vyřazení uchazeče z evidence, nejprve na dobu tří měsíců.

Podmínkou pro podporu v nezaměstnanosti je pracovat za poslední tři roky alespoň

dvanáct měsíců. Další podmínka zakazuje (prozatím) jakýkoliv vedlejší příjem. Podpora v nezaměstnanosti činí první tři měsíce 50% minulého čistého výdělku a za další tři měsíce 40% minulého čistého výdělku.

V případě nouze je ještě možno pobírat sociální dávky a to do životního minima.

 Co může čekat  nezaměstnané?

-ztráta kontaktů

-finanční problémy

-ztráta společenské prestiže

-ztráta autority v rodině

-nebezpečí podlehnutí smutku a depresím

-častější návštěvy psychologů a psychiatrů

-ztráta sebevědomí

-nebezpečí podlehnutí alkoholu a dalším drogám

Trochu optimismu: Je snad něco dobrého na tom být bez práce?

-je to šance pro nový život a pro uskutečnění snů svého mládí

-více volného času na rodinu, přátele a koníčky

-více času věnovat se svému zdraví

-příležitost naučit se větší skromnosti a šetrnosti

-odnaučíte se přílišně spěchat

-zmenší se Vaše pýcha a domýšlivost

-můžete se zamyslet nad svými životními hodnotami a eventuálně změnit jejich pořadí

 -konečně se pořádně vyspíte

-naučíte se vážit si práce a tím máte větší šanci si ji pak udržet

-je dobré být občas dole, abychom si dokázali vážit toho, když jsme nahoře

-vyzkoušíte si, jak se umíte poprat s osudem

 

 

 

Letáček pro nezaměstnané 

 

 


Co může dělat nezaměstnaný?                                                                                           

-zachovat klid

-pořádně se vyspat a jeden den si odpočinout

-spočítat si a vyzkoušet  jaké nejmenší náklady potřebuje k životu ( včetně rodiny )

-učit se být uvědoměle skromný

-uvědomit si, že jsou i jiné životní hodnoty než majetek a peníze; jsou i nemajetní

 spokojení lidé, pro které peníze nejsou "až" na prvém místě

-zamyslit se nad tím, co vlastně umím, jakou práci považuji za užitečnou pro společnost

 a jaká práce by mne bavila ( je-li např. práce užitečná, nepotřebuji ani tak vysoký

 plat k tomu, abych byl celkově spokojený, navíc o méně placená zaměstnání není

 tak veliký zájem; prakticky pak sponzoruji tu oblast, ve které pracuji )

-navštívit Úřad práce a hledat zaměstnání v oboru, který jsem si vybral;

 pro jistotu se informovat o možnostech různých podpor

-hledat práci na Internetu (např. ve větších knihovnách)

-zamyslet se i nad možností vlastního podnikání; poradit se s podnikatelem, který

 vydržel podnikat několik let, aniž by byl zadlužen

-uvědomit si, že investice vložená do hledání zaměstnání a do zvýšení svých znalostí

 je dobrá investice - kdo nechce  nebo neumí investovat, nemá v dnešní společnosti

 příliš velkou šanci se uplatnit

-chovat se stejně jako dříve, zachovat si hrdost a sebedůvěru

-pečovat o svůj vzhled a dobré vystupování

-aktivně, systematicky, trpělivě a vytrvale práci hledat

-nikdy se nelitovat, spousta lidí je na tom hůře                                                                            

-doplňovat si mezery ve vzdělání, učit se cizí jazyky a pracovat s počítačem

-volný čas je možno využít pro práci ve společensky prospěšných organizacích

-brát ztrátu zaměstnání jako výzvu k vyšší aktivitě

Co mohou dělat občané?

-nakupovat české výrobky ( čárový kód začíná na  859 )

-používat služby českých firem

-pomáhat svým nezaměstnaným spoluobčanům

 

Na závěr je nutno zdůraznit, že se nejedná o žádnou tragedii, neboť ztráta zaměstnání může postihnout téměř každého, až na prezidenta, soudce, státní zastupitele, senátory, poslance a pod.

Důležitější je to, jak se k nové situaci postavíme a jak se s ní vyrovnáme !

 

Informace.                               adresa:                            telefon:               E-mail:

 

Úřad práce:                        ...............................................................................................

 

Agentura

sociálně - personální:         ...............................................................................................

 

sociální odbor:                    ...............................................................................................

 

Internet:                             www.jobs.cz

Leden 2004                                                      Zdeněk Joukl                        ww.joukl.cz