Myšlenky, názory, aforismy (vlastní)

 

1)   Pokud nejde o čest nebo o zdraví (život), potom zase již o tolik nejde.

 

2)   Dát lidem svobodu znamená také nabídnout jim výběr z několika možností a příliš je nepřesvědčovat o o té "jediné správné".

 

3)   Olympiádu nejen pro sportovce: také pro vědce, umělce a politiky.

 

5)   Když dělat něco pro lidi, tak především pro ty slušné.

 

6)   Spokojený je ten, kdo touží jen po tom, co může získat vlastním přičiněním.

 

8)   Muž uvažuje o tom, co by bylo dobré pro jeho přítelkyně. Některé z nich však bohužel uvažují stejně (o tom, co by bylo dobré pro ně).

 

9)   Čím je právník "dražší", tím většinou:

       a)  rychleji z vás udělá  hlupáka

       b)  tím absurdněji si dokáže zákon vyložit (že je to proti duchu zákona, to mu nevadí)

       c)  tím méně mu jde o spravedlnost

       d)  tím více mu jde o peníze

 

10)  Úspěch se neměří ničením, ale tvořením.

 

11)  Lidé se dělí na ty úspěšné, a na ty co se stále jen dívají na TV.

 

12)  Důležití jsou dobří teoretici, důležití jsou dobří praktici. Ale nejdůležitější jsou dobří manažéři, kteří dovedou spojit teorii s praxí.

 

13)  Není umění být krásný (krásná) od přírody, to dokáže každý blbec ( stejný výraz pro ženu gentlemanská čeština nemá), ale podstatné je být užitečný.

 

14)  V přírodě má vše svůj smysl. Pouze dnešní "moderní" člověk do přírody nějak nezapadá.  

 

15)  Žít ve dvojici můžeš témeř s každým. Ovšem s někým déle, s jiným krátce.

 

16)  Dělat můžeš cokoliv, ale vždy pořádně a též ku prospěchu ostatních.

 

17)  Každá hra se hraje podle domluvených pravidel. Mnohá manželství jsou prostá i domluvy i pravidel.

 

18)  Krvavá TV Nova se občas snaží vrátit pokrok zpět a udělat z lidí opět zvířata.

 

19)  I starý, chudý a nemocný člověk může být spokojený.

 

20)  Čím více poznám chyb, kteří udělali druzí, tím méně jich pak udělám sám.

 

21)  Tragedie jsou poučitelné (můžeme se z nich poučit pro své jednání) a nepoučitelné. Ty druhé nemá smysl zveřejňovat, neboť přináší pouze negativní pocity.

 

22)  I nevěřící mají svého ďábla. Tím je konzumismus! Ničí životní prostředí a vztahy mezi lidmi.

 

24)  Závist užírá duši, je dcerou hlouposti, víc než kdo tuší.

 

25)  Životní úroveň a úroveň života není totéž.

 

26)  Mějte se tak, jak si zasloužíte!

 

27)  Většina lidí je v zajetí dobrého jídla, pití, sexu a TV.

 

28)  Místo eunatázie si u nás stačí zaplatit "šetrného" nájemného vraha sam na sebe.

 

29)  Zvyky a obyčeje vymírajících kmenů černochů, indiánů.... budou možná obnovovat sami Evropané a Američané.

 

31)  V manželství by to mělo být jako při tanci. Jeden vede a druhý se přizpůsobí. Ale dívá se při tom též, zda - li nehrozí nějaké nebezpečí od ostatních párů.

 

32)  Mladí se nadchnou pro všechno, starší pro něco, staří pro nic.

 

34)  Láska většinou prochází očima.

 

35)  Muž má domov tam, kde právě je.

 

36)  Po rozvodu budeš mít lepšího muže a já horší ženu (gentleman).

 

37) Většinou se mi daří dobře. A když ne, tak se uskromním. Tak se mi pak opět daří dobře.

 

38)  Dobrý dárek rovná se malá hloupost plus velký vtip.

 

39)  Bůh je někdy zneužíván jako nepřímá diktatura. (Podobně i některé filozofie.)

 

40)  Nápad je dobrá věc, ale nejméně tak důležité je nápad realizovat.

        K tomu by mohly sloužit skupiny profesionálních realizátorů (manažérů).

 

41)  Zkouška charakteru: "Za kolik Kč byste byli ochotni provádět špionáž proti své vlasti?"

 

42)  Jdete sice rychle, ale špatnou cestou. Ta ulice je slepá! (Výsledek neuváženého rozhodnutí)

 

43)  Turista bez pláštěnky je jako policajt bez pendreku.

 

44)   Nechci psát tak, aby to bylo vynikající (světové). Ale tak, aby tomu rozuměli obyčejní lidé.

 

45)  Jsem  asi podivín pro podivíny, kterým učarovaly peníze.

 

46)  Velká láska smývá i velké věkové rozdíly.

 

47)  Kdo nebyl na kiosku Promenáda, nebyl v Jizerských horách.

 

48)  Důchodci nejsou občané druhé kategorie, ale spíše první, neboť si již na svůj důchod vydělali. Kdo ví, zda - li si "nedůchodci" na svůj důchod vůbec vydělají, a zda - li nezadluží stát pro příští generace.

 

49)  Zkušenost. Mladý muž se většinou "vrhá" na každou ženu, která se mu líbí. Zkušený muž při seznámení s úžasnou ženou nejprve zváží své šance a z toho plynoucí množství energie a financí, které by musel  vynaložit na získání dotyčné. Většinou si spočítá, že "investice" by se mu nevyplatila, a to i v případě úspěchu. Například by získal panovačnou, nafoukanou a rozmazlenou ženu, která by jej podváděla. Maně si vzpomínám na "chudáka" Karla Čapka.

 

50)  Mám rád slušné lidi, přírodu a volná zvířata. Je to mnohem menší riziko, než milovat náladovou ženu, která někdy (spíše často) neví co chce a nedá pokoj dokud to neprosadí. Nebo dokud nezlikviduje veškeré mimopracovní aktivity svého muže.

 

51)  Nějak nechápu, proč je lidem stále vnucován jako prvořadý ekonomický směr rozvoje společnosti, když vůbec nezajišťuje spokojenost občanů a pro některé to není ani jejich priorita.

 

52)  K vnoučatům: "To bylo tenkrát, když jsem poprvé kandidoval do Senátu"   (1996)

                               " To bylo tenkrát, když jsem podruhé kandidoval do Senátu" (2000)

                               " To bylo tenkrát, když jsem .....

 

53)  Jedna ze žab na prameni rozvoje ČR je závist.

 

54)  Sebejistota není ještě pýcha.

 

55)  Telefonní záznamník bych přirovnal k doručenému dopisu. Nerozumím lidem, kteří, když se jim záznamník ozve, tak položí sluchátko.

 

56)  Důležité vlivy na dění ve světě:

        1) Zisky nadnárodních společností

        2) Snaha o velkou sledovanost médií (pro zvýšení jejich příjmů) a ctižádost jejich reportérů.

 

57)  Větší čtivost novin a sledovanost TV v praxi znamená bohužel i více negativních informací. Ty se v paměti člověka usazují stejně jako těžké kovy v jeho těle.

 

58)  Jsou podnikatelé. které zajímá především zisk. Jsou i takoví, které zajímá především podnikání jako takové. Baví je jako hra. Mají dobrý pocit z výsledků, které jsou prospěšné i pro ostatní. Spokojenost zákazníka je i jejich spokojeností. Takže není podnikatel jako podnikatel.

 

59)  Slušní lidé, proboha konečně už spojte se!

 

60)  Je lépe nebýt bohatý a dělat to co chci, než být bohatý a dělat převážně jen to, co musím.

 

62)  Každý den bych chtěl mít alespoň jeden kulturní zážitek.

 

63)  Každý den bych chtěl udělat něco pro své zdraví.

 

64)  Nadváha je většinou způsobena nadměrnou konzumací jídla a pití. Tímto uspokojujeme nenaplněnou touhu po příjemných zážitcích. Zajistíme - li si jiné příjemné zážitky, necítíme již takové nutkání po jídle.

 

65)  Je lépe, když starší člověk opakuje svou myšlenku dvakrát, než když mladík nemá co opakovat.

 

66)  Kulturu dělíme na komerční a nekomerční. Obě pak mohou být jak dobré tak i špatné.

Ta špatná komerční nás však stojí zbytečně peníze.

 

67)  Slast rozhodování je bohužel spojena s hořkostí odpovědnosti za něj.

 

68)  Pro muže je často důležitější jeden kamarád než dvě ženy. 

 

69)  V dnešní době "samotářů" lidé touží po vztahu k okolí. Když nemají pozitivní vztahy, tak si alespoň stále stěžují, aby je lidé litovali. Navíc tím ještě dosáhnou toho, že jim pak již ostatní tolik nezávidí.

 

70)  Stejně tak důležité. jako umět něco udělat, je také dokázat něco neudělat.

 

71)  Ze sklepa jsem vytáhl starou černobílou televizi. Dívám se teď na ní, když jsou zprávy. Má to tu výhodu, že tak nevidím ty spousty červené krve.

 

72)  Teprve stárší  lidé jsou schopni pochopit mnohé souvislosti dějů ve světě. Z jednotlivých svých zkušeností (střípků) si vytvoří mozaiku, která dává obraz poznání. Bohužel pak již mají omezené možnosti tyto děje ovlivňovat. Mladí si zase myslí, že všemu rozumějí nejlépe. No a tak je lidstvo nepoučitelné a stále opakuje staré chyby.

 

73)  Nějak stále nemohu pochopit to, proč mám vědomě platit na lidi, kteří si vědomě ničí zdraví pomocí drog. Konkretně:1) na jejich léčení 2) na škody, které způsobí 3) na léčení lidí, které nakazí 4) na jejich potrestání 5) na nutnou prevenci 6) dokonce na to, aby se mohli drogám oddávat pohodlněji a s menším rizikem pro sebe.

 

74)  Slušnost rovná se ohleduplnost.

 

75)  Žena má většinou raději své dítě (někdy i děti cizí) než svého muže.

 

76)  Křesťanka má raději Boha než svého muže.

 

77)  Škoda, že v životě musím dělat tolik hloupostí (zbytečností) a nemohu častěji tvořit.

 

78)  Je podivné, že lidé dokáží jednat systematicky v práci, v politice, ve vědě atd., ale ve vlastním soukromí jen málokdy.

 

79)  Jelikož neučíme své děti lásce k vlasti, tak až je vlast bude potřebovat, tak se na ni vykašlou (a tím i na nás).

 

80)  Co je sděleno beze slov (očima, dotekem), to má mnohem větší intenzitu a pravdivost. Slovům již lidé tolik nevěří.

 

81)  Občas je bohužel nutno připustit, že řešení problému má mimo dobrých také i špatné stránky. Pak nám nezbývá než zhodnotit, které převažují, a to zvláště pak s výhledem do budoucna.

 

82) Domnívání je velmi problematické. Optimista se domnívá, že  vše bude lepší. Pesimista se domnívá naopak, že vše bude horší. Skutečnost pravděpodobně pak zklame oba dva. Proto je lépe se držet faktů a nikoliv domněnek.

 

83)  Občas je dobré místo nadávání na poměry položit si dvě otázky:

        1) Co dělám pro společnost mimo své povinnosti?

        2)  Co dělám pro to , aby se zlepšila situace v mém okolí?

 

84)  Odhaduji, že 90% lidí na Zemi je na tom hůře než průměrný občan ČR. Jedna z možností, jak být spokojený spočívá v tom toto si občas (nejlépe denně) uvědomit.

 

 

85)  Kamarád se nepozná podle toho, že se ozve, když něco potřebuje. Ale podle toho, že se ozve, zda - li něco nepotřebujete vy.

 

86)  Musím se chovat lépe než většina křesťanů. Těm totiž může bůh (kněz) odpustit jejich  hříchy. Mně ale nikdo nic neodpustí, a sám sobě nemohu.

 

87)  Obdarovávání, práce pro druhé a charita  jsou jedny z mála činností, ve kterých vám ostatní občané nebudou bránit, neboť při nich nemůžete zbohatnout.

 

88)  Čím menší sousto, tím větší (delší) chuť.

 

89)  Umím sice trpět, ale nežiji proto, abych trpěl.

 

90)  Před prvním vyzkoušení drogy se nejprve zeptejte sami sebe, kde budete brát minimálně 100 Kč denně navíc, abyste ji mohli zaplatit.

 

91)  Lumpům chybí úcta k lidem, neboť se domnívají, že ostatní lidé jsou právě takoví jako oni.

 

92)  Sebedůvěra: Umím téměř všechno, a co neumím, to se naučím.

 

93)  Spoustu času lidé ztratí tím, že se zajímají o zajímavosti.

 

94)  Doufám, že nebudu nudný ani na smrtelné posteli.

 

95)  Kolik "ovcí" musí být vlkem roztrháno, aby se začaly bránit?

 

96)  Do určitého věku shromažďujeme majetek, abychom ho pak mohli s potěšením rozdávat.

 

97)  Když chcete být moderní, nesmíte na sebe brát věci staré, ale jen ty obzvláště staré, na které si již mládež nepamatuje.

 

98)  Manželství občas mění přítelkyni v nepřítele.

 

99)  Štěstí je velká a nečekaná radost. Má smysl toužit po něčem nečekaném?

 

100) Není tolik důležité, co si o nás myslí současníci. Důležitější je to, co si o nás budou myslet příští generace.

 

 Smůla jedněch je šance pro druhé jim pomoci, a  tím získat dobré pocity pro sebe.

 

Zdeněk Joukl