Čété se plete, aneb připomínky k výběru diskutujících v pořadech Otázky V. Moravce Speciál

 

Současný způsob výběru diskutujících zástupců politických stran a uskupení vede k naprosto nedemokratickým předvolebním podmínkám ve výše uvedeném pořadu. Parlamentní strany, které jsou občany (prostřednictvím státního rozpočtu) dotovány desítkami milionů ročně, mají v pořadu přibližně 7x větší prostor než všechny kandidující neparlamentní strany (asi 20), které dotovány nejsou, dohromady. Nedotované strany nemají dostatek financí na stejný rozsah a kvalitu volební kampaně jako dotované, a tak o nich voliči vědí jen velmi málo. Důsledkem toho je, že se tyto strany mohou v předvolebních průzkumech, které si zadává ČT u dvou nezávislých agentur, jen obtížně získat potřebných 5% hlasů. Otázky V.Moravce pak ovlivňují výsledek voleb tak, že konzervují současný stav Poslanecké sněmovny, který je pro většinu občanů nepřijatelný. Pořad se tak vlastně stává brzdou pokroku a změny.  Ve svém důsledku by tedy bylo pro občany lépe, kdyby tento pořad vůbec vysílán nebyl.

Tímto bych v žádném případě však nechtěl snižovat nesporné kvality moderátora pořadu pana Václava Moravce. On pravděpodobně ani o způsobu výběru a ani o účastnících pořadu nerozhoduje.

Přitom v neparlamentních stranách je dostatek schopných, čestných a odpovědných lidí. Jen jim dát šanci. Osobně jim říkám „Blaničtí rytíři dneška“. Ti jen čekají na to, zda je voliči ve volbách vypustí „z hory Blaník“.

 

Řešením by bylo například to, aby každá volební strana byla v pořadu pouze třikrát (14 pořadů x 5 diskutujících = 70 : 25 kandidujících stran = přibližně 3). Účast v jednotlivých krajích by byla určena losem neb s částečným přihlédnutím na přání jednotlivých stran. Tak by mohly vystupovat všechny volební strany a měly by v tomto - nesporně velmi sledovaném - pořadu stejnou volební startovací čáru!

 

Dle Ústavy ČR je náš politický systém založen na volné soutěži politických stran. Neměla by být volná soutěž též rovná a spravedlivá? A neměla by toto v prvé řadě zajišťovat veřejnoprávní televize, a to ve všech volebních pořadech?

 

 

Ing. Zdeněk Joukl  (praktický sociolog)                                   únor 2010