Prevence korupce.


 

 

                         Nabídka na vypracování programu "Prevence korupce"

 

Naše firma se zabývá korupcí a prevencí korupce v rámci činnosti

"Služby soukromých detektivů".

Jsme schopni vypracovat pro obce a menší města program "Prevence korupce".

 

Program obsahuje:

1) Zmapování míst, kde hrozí nebezpečí korupce (včetně mimopeněžní).

2) Kontrolu funkčnosti stávajících protikorupčních opatření.

3) Vylepšení stávajících protikorupčních opatření a eventuální navržení nových.

4) Vypracování systému fingované korupce ve spolupráci ze státní policií.

5) Návrh na vytvoření protikorupční komise.

6) Návrh na výběrová řízení s maximálním omezením možnosti korupce.

7) Návrh na zajištění části finančních prostředků pro realizaci prgramu.

 

Termín řešení je do 6 měsíců od zadání.

 

Cena za naše služby se řídí velikostí obce, města.

 

 

 

Desná 4. 10. 1999              

 

Ing. Z. Joukl

 

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku