Reality show ???

 

Tak nám na obou komerčních televizích začal další boj o diváka – reality show (předvedení skutečnosti). Na Nově dva programy: Big Brother (Velký bratr) a Výměna manželek. Na Primě pak VyVolení. Ve všech těchto „představeních“ jde o co nejhlubší (až nechutný) pohled do soukromí, o umělé vyvolávání konfliktů a následnou jejich prezentaci divákům. Vulgární mluva a sexuální praktiky nepatří do vysílacích časů před 22 hodinou.Výběr účastníků nemá nic společného s normálními lidmi. Jde o život v „akvariu“, který nemá s realitou nic společného. Tyto televize tak podporují a dále rozvíjejí v divácích (hlavně pak v mládeži) některé jejich negativní vlastnosti. Vyvolávají „zvířecí“pudy, které v  lidech dřímají a měly by zůstat v zapomnění. Autorům pořadů tohoto typu nejde o rozvoj osobnosti, o její charakter a o klidné soužití mezi občany. Jde jim jen o sledovanost, tím o prezentaci většího množství reklam na obrazovkách, čili o více a více peněz! Že rozvoj nízkých pudů nutně vede k větší kriminalitě a následně až třeba k terorismu, to je zřejmě příliš nezajímá. Jako nenapravitelný mírný optimista mám představu, že by se média měla spíše zaměřit na dobré vlastnosti lidí. Prezentovat je, včetně dobrých skutků, které ten či onen občan pro společnost vykonal. Sledovanost u lidí jednodušších by sice poklesla, ale zisky by se dostavily - vytvářely by se dobré vzory hlavně pro mládež. Tím by se pravděpodobně snížila kriminalita, zmenšil počet mladých narkomanů a ušetřily desítky miliard ze státního rozpočtu atd., prostě žilo by se lépe.

Co ale udělat teď a tady?

Spolupracovník farní charity v Jablonci nad Nisou a živnostník v oblasti tiskárenství pan Ing. Jan Macek se rozhodl po prvním shlédnutí reality show zásadně nekupovat zboží a služby, na které upozorňovala reklama při tomto programu a vyzval k tomu též  ty spoluobčany, které pořady odpuzují.

Osobně jsem si problém ještě zjednodušil. Od 9.září  obě televize nesleduji vůbec.

Trochu mne to sice mrzí vzhledem k pořadu MASH, ale hodně dílů jsem již viděl. Budu mít více času na přírodu a kulturu skutečnou. Místo sportovních přenosů si půjdu rekreačně zasportovat sám. Nevím, jak dlouho to vydržím, ale pokusím se co nejdéle (stejně jako nekouřit, neopíjet se a netloustnout).

Myslivci vědí, že škodnou je třeba odstřelit. Možná, že se slušným lidem svým nezájmem podaří „odstřelit“ obě výše uvedené televize. A za několik let by se mě vnoučata mohla ptát: „A dědo, co to bylo to Nova a Prima“?

 

Zdeněk Joukl

(sociální ekolog a předseda SOT = Společnost pro ochranu před negativními vlivy TV)

www.joukl.cz

 

Televizím Prima a Nova udělila ve středu 5.10. 2005 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) vysoké pokuty za ohrožování morálního vývoje dětí a mládeže. Prima za reality show VyVolení dostala pokutu ve výši pět miliónů korun, Nova za Big Brother ve výši čtyř miliónů. Potvrdil to předseda rady Petr Pospíchal