Problematika Romů a nepřízpůsobivých občanů.


 

Jako podnikatel jsem před několika lety zaměstnával též několik Romů. A to při sázení stromků v lese a při zpracování dřeva na palivové. Mé zkušenosti s nimi byly převážně negativní. Neměli dobrý vztah k práci. Pracovali vyloženě pro peníze. Nikdy neudělali nic navíc. Bylo je neustále třeba kontrolovat. Jednak, zda-li pracují kvalitně, a jednak, zda-li vůbec pracují. Demokracii si vykládali tak, že si mohou dělat co chtějí. Nemusí tedy ani dodržovat zákony a samozřejmě to platí i pro zákoník práce. Když je práce po několika dnech nebo týdnech přestala bavit, tak prostě odešli. Někteří nepovažovali za důležité ani mi to oznámit. Že mám smlouvy s odběrateli prací, které musím plnit, to jim bylo jedno. Nejsem rasista, ale ani nepoučitelný hlupák. Proto jsem na základě svých zkušeností přestal další problematické osoby (Romy) zaměstnávat. Malý podnikatel má totiž dostatek jiných starostí a rizik. Několik rizik pak snadno vede k ukončení podnikání. Přesto si myslím, že nezaměstnávat Romy není řešení. Stávají se z nich pak příživníci a to je dále odděluje od ostatních občanů. Spíše jsem se zamýšlel nad tím, za jakých podmínek bych je byl (a myslím si, že nejen já) ochoten zaměstnávat:

1) Čistý rejstřík trestů (nebo pouze méně závažné trestné činy)

2) Pokud možno dobrý posudek od minulých zaměstnavatelů

3) Ověřená znalost zákoníku práce (práva a povinnosti)

4) Ověřená znalost základů bezpečnosti při práci

5) Ověřená znalost základů hygieny při práci

6) Potvrzení z "kursu práce",že dokáží pracovat takovým způsobem a s takovou vytrvalostí, jak je to v naší zemi obvyklé. Podle mých zkušeností je pracovní morálka zaměstnance důležitější než to, zda-li je vyučen v oboru.Klasickými rekvalifikačními kursy se u skupiny nepřízpusobivých občanů dosáhne mnohdy pouze toho,že se stanou nezaměstnavatelnými i v dalším oboru! Řešení vidím v tom, aby se vedle rekvalif. kursů zakládaly též "kursy práce", které by byly zaměřeny na plnění výše uvedených bodů 1) - 6). Na financování "kursů práce" by se mohly podílet Úřady práce a Okresní úřady. Dále pak podnikatelé a všichni ti, kteří mají zájem prakticky řešit problematiku Romů a nepřízpůsobivých občanů. "Kursy práce" bude zřejmě nejvhodnější zavést a vyzkoušet pouze v jednom okrese. Teprve, budou-li s přijímáním a s prací jejích absolventů dobré zkušenosti, bude možno uvažovat o rozšíření na další okresy.

Dle mého názoru je potřeba řešit nejprve příčiny a nikoliv až následky. Právě "kursy práce" mohou být jedním ze způsobů řešení příčin současného neutěšeného stavu.

 

Desná 5. 4. 1997

Ing. Z. Joukl

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku