SARS

( část 1/3)

Definice:  jedná se o závažné akutní respirační onemocnění (selhání) probíhající jako těžká atypická pneumonie. Má vysokou nakažlivost.

Příznaky: teplota nad 38° C, kašel neb dušnost neb dýchací potíže, bolest hlavy, svalová bolest, nevolnost, zmatenost, zimnice, vyrážka, průjmy, ztráta chuti k jídlu, silný zápal plic

Původce: koronavir (virus – parazit). Vstoupí do lidské buňky, zneužije ji a přinutí, aby produkovala jeho potomky. Proto je obtížné ho zlikvidovat a přitom  buňku nepoškodit. Při pokojové teplotě může virus přežít na povrchu běžných předmětů (i na plastech) a ve výkalech i několik dnů. Přežívá i při nízkých teplotách až  -80°C. Lze jej zlikvidovat pomocí běžných chemikálií během několika minut. Vir mutuje (mění se). V lidském těle je ale mutace malá.

Testy:  ve Státním zdravotním ústavu  je možno získat testy , které dokáží provést vyhodnocení během několika hodin

Léky, vakcíny:  nebudou k dispozici ještě dlouhou dobu (cca rok)

Komplikace:  většina uzdravených osob má poškozené plíce, někteří lidé se nakazili znovu, objevují se i případy opětného zhoršení zdravotního stavu, virus někdy přežívá v moči a stolici osob již uzdravených

Počty úmrtí:  16 až 17 %; u lidí starších pětašedesáti let 55%

Přenos:  kapénkovou nákazou jako chřipka (tedy vzduchem), sekrety a biologickým materiálem od nemocného, může se šířit pouhým dotykem (například infikovaným tlačítkem ve výtahu), prosakující kanalizací a pod. K přenosu dochází hlavně u zdravotníků léčící SARS, u členů jejich rodin, společenskými kontakty, pobytem v oblastech s výskytem SARS a mezi mezinárodními cestujícími

Hlavní hygienik se nedomnívá, že zdrojem přenosu nákazy by mohlo být zboží, které se prodává na tržištích.

Inkubační doba:  deset až dvacet dnů

Léčení:  snaha o zmírnění příznaků nemoci   

Poznatky o nemoci SARS se stále nejen rozšiřují, ale i  částečně  mění.

 

Desná 9.5. 2003                                                                                         Zdeněk Joukl

 

 SARS

(část 2/3)

Příklady prováděných opatření proti vniknutí nákazy do své země v cizích státech a městech:

·        ína:  na letištích se provádí kontrola teploty a infekčnosti osob opouštějících zemi

·        Itálie:  povinné prohlídky na letištích (testy na SARS) – podezřelí jsou ihned posláni do karantény

·        Kypr:  je pozastaveno přijímání studentů ze států, kde se nemoc objevila

·        Malajsie:  do karantény jdou všichni lidé, kteří přijedou ze zemí zasažených  SARS

·        Malta:  jsou úplně uzavřeny hranice pro cestující z „nakažených“ zemí

·        anghaj:  osobám vracejícím se z míst zasažených SARS je měřena teplota: s vysokou teplotou jsou posláni do nemocnice, ostatní musí dodržet dvoutýdenní domácí karanténu   

·        Tchajwan:  lidé z postižených oblastí se podrobí desetidenní karanténě; následně jsou úplně uzavřeny hranice pro cestující z „nakažených“ zemí

·        USA:  mezinárodní cestující musí vypisovat rozsáhlé dotazníky o svém zdraví; univerzita v Berkeley nebude přijímat na letní kurzy posluchače z „nakažených“ zemí; od 7.5. je prováděn výcvik tisíců imigračních úředníků, kteří mají ihned na hranicích, letištích či přístavech odhalovat nakažené osoby

·        Vietnam jižní:  je stanovena desetidenní karanténa pro návštěvníky ze zemí nakažených SARS;

Za jednu z nejdůležitějších forem jsou považovány kontroly na letištích při výjezdu ze země s výskytem SARS. Jsou nyní prováděny.

Premiéři ze států jihovýchodní Asie se dohodli na přísné kontrole cestujících na letištích.

Na jednání 25 zástupců států Evropy v Bruselu všichni souhlasili s důkladnější kontrolou pasažérů, ale nepřijali žádné jednotné opatření.

Prováděná opatření proti vniknutí nákazy do naší republiky:         

·        Letiště Praha - Ruzyně:       

Jsou rozdávány informační letáčky o SARS. Cestující z jihovýchodní Asie jsou upozorněni na projevy onemocnění a na to že minimálně 10 dní by měli sledovat své zdraví a v případě objevení se teploty nebo dechových potíží mají vyhledat svého praktického lékaře. Cestující mají být seznamováni s obsahem informace vydané Hygienickou stanicí hl. města Prahy. Při podezření je nutno k letu přistavit sanitní vozidlo pro infekčně nemocné. Pacient pak bude převezen na infekční oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. Ostatní cestující a personál musí být neprodleně informováni a požádáni o adresu pobytu po následujících 14 dnů. Při potížích se mají sami přihlásit. Požádá – li cestující o lékařské vyšetření pro dýchací potíže a teplotu, bude přistaven sanitní vůz jako v předcházejícím případě. U letadel z infikovaných oblastí je nutno členy posádek seznámit s doporučeným opatřením WHO (Světová zdravotnická organizace). Důkladně se desinfikují prostory letadel včetně fekálií. Každá letecká společnost je informována o projevech onemocnění; při výskytu cestujícího s příznaky nemoci má být tento cestující vyzván k nasazení ústní roušky (ochranné masky), má být izolován v letadle včetně zvláštního WC, personál o něj pečující by měl pracovat v rukavicích a s maskou, toto je oznámeno na letiště v místě přistání a zde je připravena zdravotnická služba. Zaměstnanci letiště si mohou brát a nasazovat roušky proti přenosu dle svého uvážení. Cestující a posádka letící z „nakažených“ oblastí mají mít k dispozici k mytí rukou dezinfekční prostředek ničící viry, který se vyznačuje rychlým a dlouho přetrvávajícím účinkem (např. SEPTODERM gel). Dále pak dostatek.rukavic, obličejových masek, a dezinfekce. Kde to technické možnosti dovolují je doporučeno vyčlenit jedno WC pro palubní personál. V případě výskytu člověka s podezřelými zdravotními potížemi v budově terminálu bude informována letištní lékařská služba a Dispečink.

·        Celní správa, letiště Praha – Ruzyně:

Pracovníci, při kontrolách u cestujících z oblastí s výskytem SARS, budou mít k mytí rukou k dispozici vhodný dezinfekční prostředek (např. SEPTODERM gel). Po každém zásahu bude prováděna výměna jednorázových rukavic.

·        Webové stránky ministerstva zdravotnictví a časopis Tempus:

Jsou zde uvedeny pro lékaře informace o SARS.

·        Lanškrounská firma AVX: 

Všech svých 20 (24) zaměstnanců poslala z Asie domů a zajistila jim dobrovolnou karanténu.

Komentáře:

Ministryně zdravotnictví Součková:  „Naše programy preventivního charakteru jsou natolik specifické, že u nás nehrozí onemocnění SARS“. Systémy jsou nastaveny tak, aby lidé s podezřením  nekontaminovali ostatní osoby.

Hlavní hygienik Vít: „Setkání čínských občanů s lidmi u nás by nemělo být nebezpečné, protože většina z nich tady žije dlouho a necestují domů.

Hlavní pražský hygienik Polanecký: „Kontroly na pražském letišti jsou nedostatečné.

 

Desná 10. 5. 2003                                                                              Zdeněk Joukl

 

SARS

(část 3/3)

Příklady prováděných opatření proti šíření nemoci v jednotlivých státech a městech:

(co nás může také potkat)

 

Obecně:  Používání roušek na ústa. Umývání rukou. Poskytování příslušných informací. Důkladná ochrana zdravotníků, kteří léčí nemocné. Zjištění nemocných a jejich rychlá

izolace.

·        ína:  Vesnice kolem hlavního města dostávají teploměry do každé rodiny. Vesničané si brání své území proti vstupu cizích (vznikají domobrany). Jsou zavřena všechna divadla, kina, knihovny, kostely, internetové kavárny, bary a další zábavní podniky. Inspekční týmy jsou vysílány do těch oblastí, kde je hlášeno málo nebo i žádný případ (je to podezřelé). Jsou přísně postihováni úředníci za neschopnost bojovat s chorobou. Musel odstoupit ministr zdravotnictví.Do terénu vláda vyslala 30 000 vyškolených inspektorů k vyhledávání případných center nákazy. Jsou zrušeny státní svátky. Některé školy mají mimořádné prázdniny.Na veřejnosti je zakázáno pod vysokou pokutou plivat.

 

·        Hongkong:  Všichni lidé nosí ochranné dýchací roušky

·        Peking:  Preventivně jsou uzavřeny všechny vodní nádrže. Byly podstatně sníženy telefonní tarify, aby lidé méně vycházeli ven. Lidová univerzita je neprodyšně uzavřena. Vesničanům byla slíbena bezplatná lékařská pomoc (pokud se nakazí), aby se neobávali účtu za vyšetření. V karanténě je izolováno 16 000 obyvatel. Mediální kampan, oslavující zdravotníky jako hrdiny, má za cíl získat podporu veřejnosti při stále tvrdších a nepopulárních opatřeních proti šíření nemoci. Zdravotníci však mají nedostatek ochranného oblečení, chirurgických masek a pod. Psy, kočky a další domácí mazlíčky je nutno dát do karantény nebo utratit vzhledem k nebezpečí přenosu nemoci.

·        Singapur:  Soud potrestal půl rokem vězení muže, který opakovaně porušoval domácí karanténu. Jsou přechodně zavírány trhy s potravinami, aby mohly být vyčištěny a dezinfikovány. Zdravotnické úřady rozdaly bezplatně všem žákům základních škol teploměry. Rodiče dostali za úkol měřit svým dětem teplotu ráno a večer. Teplotu si musí měřit dvakrát denně také zaměstnanci lidových restaurací a prodavači na trzích. V karanténě je nejméně  2800 osob.

·        anghaj:  Byl zrušen letošní ročník mezinárodního filmového festivalu.

·        Tchajwan:  Jsou prováděny pravidelné kontroly teploty lidí pracujících ve všech vládních budovách, muzeích a bankách. Kamery na ulicích sledují dodržování karantény. Pro nedostatek chirurgických masek někteří vesničané používají místo nich košíček podprsenky.

·        Toronto:  Nemocnice jsou pro veřejnost uzavřené. V kostele si lidé nepodávají ruce, jenom se navzájem klaní; nepije se víno a oplatku si při přijímání každý nabízí sám. Ruší se konference. Obchodní domy, restaurace a hotely jsou navštěvovány minimálně.

Připravovaná opatření proti šíření nemoci v naší republice:                 

·        Až se objeví první nakažený člověk, začne se měřit teplota těm, kteří budou vystupovat z letadla.

·        Nakažený bude dán do přísné izolace a umístěn na speciální lůžko (samostatná klimatizace).

·        Ochranou bude nošení roušek nebo respirátorů nebo obličejových štítů a nošení rukavic.

·        Začnou se též používat příletové karty pro turisty (jméno, číslo pasu, země odletu, doba pobytu a adresa na níž bude k zastižení). Dle nich se pak mohou dohledat lidé, kteří přišli s nakaženým člověkem do styku. Zavedou se tehdy, až to bude z epidemiologického hlediska v Evropě nutné. Jakmile hlavní hygienik předloží návrh na jejich zavedení, ministryně zdravotnictví jej podepíše. Zatím se používají v cca 70%  zemí. K zavedení karet má výhrady U´řad pro ochranu osobních údajů.

·        V některých nemocnicích mají různé směrnice, jak se chovat k pacientům s podezřením na SARS. Mají nakoupeny jednorázové ochranné obleky a roušky. Lékaři by si pak co nejčastěji myli ruce a převlékali se. Jeden až dva pokoje se samostatným větráním by měly být  pro pacienty vyčleněny v bývalých krajských nemocnicích.

·        Na Bulovce je připraveno osm speciálních boxů pro pacienty se SARS. Je možno vyhradit ještě 25 lůžek. K dispozici je i podzemní nemocnice. Fakultní Thomayerova nemocnice má v podzemí 70 lůžek.

·        Máme připravený plán obrany podobný jako je tzv. pandemický plán chřipky.

·        S přibývajícími případy by se používala rasantnější opatření. Navázala by se spolupráce s armádou, která má též infekční lůžka.

Hlavní pražský hygienik Vl. Polanecký: „Je nepravděpodobné, že se k nám SARS nedostane. Kontroly na pražském letišti jsou nedostatečné. Republika nemá dosud přesný plán, jak např. izolovat zdravotníky, kteří s nákazou přijdou do styku.

Desná 12. 5. 2003                                                                                  Zdeněk Joukl

 

 

 

SARS

 

(několik poznámek na závěr seriálu o SARS – viz Neviditelný Pes 12.5. až 14.5. 2003)

 

Na psychiku lidí negativně působí, že proti SARS není dosud lék.

 

Nemocnice u nás nyní hlídají obtížně a nákladně svoje kuchyně před kyanidovým vyděračem, ale hranice proti viru SARS necháváme klidně otevřené!

 

Co je důležitější a žádoucí? Zabránit proniknutí viru do země, či se smířit s jeho zavlečením k nám a potom dodatečně “bojovat”?

 

Když na mne někdo míří puškou (pěstí), mám čekat, až vystřelí (či udeří) nebo se bránit před výstřelem (úderem)?

 

Systém (u nás obvyklý) čekat, až se stane neštěstí, a pak teprve činit opatření možná vypadá tak, že ušetří peníze, ale opak je často pravdou. Zvláště pak u nakažlivé nemoci.

 

Zřejmě bude muset několik osob zemřít (třeba všeobecně známých a sympatických), aby zodpovědní lidé ( vláda, hlavní hygienik…) byli nuceni změnit svůj žebříček hodnot a činit příslušná opatření a věnovat na ně i finanční prostředky.

 

Mediální informace o SARS se nebezpečně omezují jen na následky, na počty nakažených a mrtvých, ale věcné informace často chybí.

 

Nebezpečné by mohlo být “zatloukání” případného přenosu do naší země, tak jako se to stalo v případě čínské vlády. Podobně byly zatajovány i některé jaderné havárie.

 

O co déle budeme před eventuálním příchodem SARS v klidu, o to několikanásobně déle budeme pak žít ve strachu a panice.

 

Názory na účinnost hadrových ochranných roušek se různí. Provede někdo jejich odborné posouzení?

 

Vzhledem ke dlouhé inkubační době nemoci (10 až 20 dnů) je pravděpodobné, že se do naší země dostane virus ve více případech najednou.

 

Vláda zřejmě v realizaci preventivních opatření spoléhá na hlavního hygienika. Je možné, že ten zase spoléhá na vládu.

 

Hlavní hygienik považuje opatření po zavlečení viru za veškerou prevenci. Tento jeho omyl  může být pro některé naše občany osudný.

 

V případě prevence se opět projevuje známá česká polovičatost a snaha dělat věci “naoko” (možná, že je to pozůstatek jednání lidí z komunistické totality). Podobně blízké jsou nám styly: “ Aby se vlk nažral a koza zůstala celá” nebo styl “Chytrá horákyně”. Nemusíme chodit daleko: Ve válce proti Iráku jsme možná byli a možná, že nebyli. Kdo ví?

 

V medicíně platí, že prevence je účinnější než vlastní léčba!

 

Vláda řeší problém dostavby dálnice D47 (ukončení rok 2008 neb 2009), ale neřeší problém se SARS, který se týká května 2003.

 

Ekonomické ztráty z obav ze SARS se již nyní počítají na desítky miliard dolarů.

 

Obrovskou výhodu v náskoku v boji s nemocí, kterou máme proti státům jihovýchodní Asie, zřejmě z velké části bohužel promrháme. Prostý občan odpovědnost nenese, ale první obětí bude právě on.

 

Za  62 let svého rozhodně “zajímavého” života jsem se naučil nedávat důraz na hospodské řeči, ale na konkretní činy. A tak jsem po prostudování dostupných pramenů dne 5.května navštívil Okresní státní zastupitelství v Jablonci n.N.a podal podnět k trestnímu stíhání hlavního hygienika naší republiky MUDr. Michaela Víta: “Jsem přesvědčen o tom, že tento odpovědný činitel provádí a připravuje nedostatečně a pozdě preventivní opatření proti zavlečení nemoci SARS do naší republiky.

1)  Při vstupu na území naší republiky nejsou lidé podrobeni měření teploty, když zvýšená teplota je jedním z průvodních znaků tohoto onemocnění.

2)  Evidenční karty pro příchozí do naší republiky nejsou dosud používány (byly zavedeny až 19.5., a to pouze na letištích)

3)  Stejná preventivní opatření jako na letišti nejsou realizována na všech přechodech do naší republiky

Podle hlavního hygienika přísnější opatření budou realizována, až se SARS v naší republice vyskytne, což považuji za velmi pozdní”.

P.S. Ačkoliv jsem uvedl, že je podání nutno urychleně řešit, věc byla již dne 15. 5.  zaslána na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Ovšem omylem. Proto bude snad již zítra předána na Městské státní zastupitelství Praha (kam patří). Přitom hlavním účelem podání podnětu bylo to, aby se hlavní hygienik “probudil” a začal konat.

 

Desná 22. 5. 2003                                                              Zdeněk Joukl