VOLBY = SENÁT = 12.11. 2000


Kandiduji do Senátu

( Základní informace - Volební program - Proč kandiduji? )

VOLBY = SENÁT = 12.11. 2000

volební obvod č.35 Jablonec nad Nisou

kandidát : Ing. Zdeněk Joukl hlasovací lístek č. 7

bydliště: Desná v Jizerských horách

věk: 59 let www.joukl.cz

(přístup na Internet ve větších knihovnách)

zaměstnání: podnikatel - ekolog

ze života: vysoká škola strojní, konstruktér, technolog, technik stroj. zařízení, topič, výhybkář, signalista, vedoucí výroby, ved. technik bytov. družstva, lesní dělník (likvidace kůrovce), podnikatel 1995-9 člen Republikové rady hnutí NEZÁVISLÍ

záliby: příroda, turistika, výtvarná fotografie, šachy (kandidát mistra), rekreační běh (35 maratonů), sociologie, praktická filozofie

V r. 1970 propuštěn z SONP Kladno pro "ztrátu důvěry" za polit. činnost v r 1968 (např. podpisová akce za zrušení LM a cenzury) a následně zařazen do seznamu pravicových oportunistů. V r. 1989 zakládá OF v Desné. Od r. 1991 podniká v oblasti zlepšování životního prostředí (ekologické studie s realizací, sběr papíru, lesní pěstební činnost - Jizerské hory a Krkonoše) a pod.

Má čistý rejstřík trestů a negativní lustrační osvědčení. Nikdy nebyl členem KSČ. Je aktivním členem zastupitelstva v Desné, signatářem Impulsu 99 a předsedou místní organizace Českého svazu ochránců přírody (Štěpánka).

V r. 2000 absolvoval na horském kole cestu Jabloneckem a Semilskem, aby na vlastní oči poznal problémy, které trápí místní občany.

Nerozhodují řeči, ale činy.

Buďme nezávislí, ale odpovědní.

"Nepůjdeme-li volit, můžeme pak cinkat klíčema od rána do večera, ale nebude nám to již nic platné!"

Chceme dobře žít?

Musíme dobře volit!

 

Čím více bude v Senátu nezávislých osobností, tím lépe bude kontrolovat zákony z Poslanecké sněmovny a tím budou tyto zákony kvalitnější ke spokojenosti slušných občanů!

 

 

 

Volební program do senátních voleb (12.11. 2000)

1) Bezpečnost občanů na ulicích. Prevence kriminality

-viditelná přítomnost policie na ulici (pěšky, na kole...), rychlé postihy již od malých deliktů

2) Zaměstnanost

-města podporují zaměstnanost vlastními projekty, pracovník MÚ věnuje část pracovní doby podpoře zaměstnanosti,Desenská výzva k zaměstnanosti, letáček pro nezaměstnané,

3) Dopravní obslužnost obcí

-podpořit vznik konkurence pro ČSAD (vypisovat výběrová řízení na dopravní obslužnost)

4) Podpora malých a středních podnikatelů

-nabídky nemovitostí pro podnikání, půjčky do 300 tis., zavést pracovní knížky pro zaměstnané, kurzy práce pro uchazeče o práci

5) Trvale udržitelný život

-nerabovat nerostné bohatství, nezanechávat po sobě problematické odpady a redukovat na minimum množství odpadů vůbec, neničit ochrannou ozónovou vrstvu, omezit oteplování Země, směřovat k energeticky méně náročné výrobě

-řešit přednostně ty složky životního prostředí, které negativně ovlivňují, nebo mohou ovlivňovat, zdraví a délku života občanů ( NOx na frekventovaných ulicích , radon v domech...)

6) Úřad pro občana a nikoliv naopak

-maximální vstřícnost úředníků k občanům (například vypisování tiskopisů)

7) Rozvoj občanské společnosti

-podporovat rozvoj občanské společnosti (rozvoj spolkové a charitativní činnosti, spolupráce s Nadací pro rozvoj občanské společnosti ...)

8) Podpora kulturních a sportovně-rekreačních akcí

-dotovat a mediálně je podpořit (výstavba hřišť pro děti, rozvoj moderních sportů)

9) Dostupnost zdravotní péče

-zlepšit informovanost o možnostech zdravotní péče a o případných platbách

-rovnoměrná síť zdravotních zařízení

10) Dostupnost bytů

-prověřit možnosti levné bytové výstavby, nástaveb a vestaveb

11) Zvyšovat pocit sociální jistoty pro občany . --

-vytvářet sociální fondy v obcích

12) Prevence závislosti na drogách

-osvěta ve školách a v rodinách, rychlé postihy již při prvních deliktech

12) Zlepšení komunikace mezi občanem a úřadem nebo zastupiteli

13) Prevence korupce

-vytvářet a realizovat projekty prevence korupce na jednotlivých úřadech

-vytipovat místa, kde může ke korupci docházet a omezovat její možnosti

14) Potlačování hospodářské kriminality

- zveřejňovat veškeré dlužníky, zavést veřejně prospěšné práce neb vězení pro dlužníky

15) Více dětí

-podpora rodin s dětmi 16) Podpora cestovního ruchu

-informace a služby pro turisty

Problémy řešit předem a nikoliv až po katastrofě!

Upravit a vytvořit zákony tak, aby chránily slušné občany a nikoliv zločince.

Omezit působnost "neviditelné ruky trhu", která se v některých oblastech neosvědčila (zdravotnictví, životní prostředí, demokratická samospráva ....)

Hledat a podporovat jiné možnosti (pobyt v přírodě, kultura, přátelé, rekreační sport, uvědomělá skromnost....) než konzumní způsob života, neboť tento přivádí a bude přivádět lidstvu těžko řešitelné problémy.

Proč kandiduji do Senátu?

Někteří spoluobčané se diví tomu, proč kandiduji do Senátu. Upřímně řečeno, já se jim nedivím, že se tomu diví. Já se tomu občas divím taky. Vím dobře, že nemám příliš velkou šanci. Je to hlavně tím, že nemám půl milionu korun na volební kampaň, ale možná také tím, že se občas ozvu při páchání některých nepravostí (hlavně těch, které se týkají životního prostředí). Dotčení si mne dobře pamatují."Proklínají" a pomlouvají mne nejméně do konce svého života. Ostatní lidé o tom většinou ani nevědí.

Tedy proč?

1) Pro ty, kteří chtějí změnu v politice a změnu politické kultury.

2) Proti již jednou komunisty předvedené diktatuře a proti hrozící diktatuře dvou stran (ODS a ČSSD). Aby tyto strany (svázané polokoaliční smlouvou) v Senátu nedosáhly ústavní většiny, a nemohly pak změnit Ústavu ku svému prospěchu. Stejně tak, jako to udělaly v případě novely volebního zákona pro volby do Poslanecké sněmovny. Žil jsem 44 let v diktatuře a úplně mi to stačilo!

3) Právě tak, jako většině občanů se mi nelíbí některé jevy a chtěl bych je změnit k lepšímu. Jedná se hlavně o bezpečnost na ulicích, nezaměstnanost, sociální nejistotu, stav životního prostředí, korupci atd.

4) Mám své představy, jak některé problémy řešit. Možno je nalézt na Internetu v každé větší knihovně na www.joukl.cz.

5) Aby v Senátu bylo více nezávislých osobností. Jedině, až jich bude většina, pak teprve bude možná kvalitní kontrola zákonů předběžně schválených Poslaneckou sněmovnou. Jinak vládní strany budou kontrolovat jen samy sebe (jako za komunistické éry).

Kdyby bylo nutné některou komoru Parlamentu rušit, pak bych zrušil spíše přepolitizovanou a někdy nekulturně se chovající Poslaneckou sněmovnu a nikoliv Senát.

6) Chtěl bych alespoň částečně vytvořit konkurenci těm, kteří by kandidovali hlavně pro prospěch svůj nebo prospěch své strany.

7) Mám bohaté životní zkušenosti a v Senátu bych se mohl alespoň jejich část pokusit uplatnit.

Nekandiduji pro peníze. Žil jsem vždy skromně, takže mi takový život nedělá problémy. Hledám si v životě radosti, které nejsou nákladné. Volební kauci dvacet tisíc Kč za mne neplatila žádná strana, ale musel jsem si na ni vydělat přes léto prací v lese. Podobné je to i s náklady 9999 Kč na mou volební kampaň.

Možná, že mé důvody někteří lidé nepochopí, protože jsou jiní než já. Nemám jim to za zlé. Jen bych je chtěl požádat o to, aby jinakost nepovažovali za špatnou vlastnost. Jestliže se rozmůže klonování člověka, pak budou časem někteří lidé stejní. Ale bude je to bavit?

Ing. Zdeněk Joukl

 

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku