Proč kandiduji do Senátu

 

Kandidoval jsem do senátu již dvakrát a pokaždé se mě někteří lidé ptali, proč. „Proč to nenecháš jiným? Máš to zapotřebí? Chceš se ušpinit politikou?“ Abych  nemusel odpověď stále opakovat, píši tyto řádky:

 

Demokracie (dle mého názoru) jsou především volby a pak možnost diskuse. Diskutovat se již po čtyřiceti letech diktatury učíme, ale důležitost voleb stále podceňujeme – viz malá účast voličů ve volbách. Navíc platí úsloví „Volím, tedy jsem“. Volby však mají ještě jeden velký problém: poměrně málo kandidují schopní a čestní lidé. Přenechávají tak místo také kandidátům, kterým nejde o prospěch občanů, ale spíše o prospěch své strany a též o prospěch svůj.

 

Tedy proč kandiduji?

Abych dal občanům  větší možnost výběru, aby nemohli tvrdit, že nejdou volit, protože není koho. Abych roli senátora doplnil o možnost působit jako regionální ombudsman. Chtěl bych též uplatnit své bohaté (i když v chudobě získané) zkušenosti (různá zaměstnání, práce v zastupitelstvu města, šachová hra…) a pokračovat ve své nezávislosti na politických stranách. Mou snahou je zabránit většině jedné strany v Senátu a ústavní většině dvou největších stran, aby nemohlo dojít ke změně volebního zákona v jejich prospěch a v neprospěch menších stran (viz pokus z r. 2000 zrušený až Ústavním soudem). Chci prosazovat, aby zákony platily pro každého stejně (tedy i pro bohaté). Mám v úmyslu iniciovat dodatečné jednání s Evropskou unií tak, aby byl posunut termín  prodeje (r. 2011) naší zemědělské půdy cizincům. Nezasloužíme si být ve „své“zemi jen námezdní sílou! Podporovat prvky přímé demokracie (na rozdíl od ODS) je pro mne samozřejmostí. Omezení přebujelé, pomalé a špatně pracující byrokracie je mým snem. Mou další snahou bude umožnit nestraníkům, ženám a mladým lidem snadnější přístup do politiky. Kandiduji proti kandidátce za KSČM, případně proti kandidátům, kteří v našem regionu nežijí a jsou navrhováni nikoli pro občany, ale pro strany. Ve volební kampani bych chtěl také prezentovat (budou – li mít média zájem) některé své sociální a ekologické projekty, které jsou zveřejněny na www.joukl.cz.

V našem státě není vše ideální, to odsouhlasí téměř každý. Došel jsem k závěru, že když chci něco změnit k lepšímu, musím být tam, kde se hlasuje – například v Senátu. Zkušenost mě naučila, že demonstrace, protesty,  petice a pod. jsou našim mocným jen pro smích.

Na námitku, že politika je „svinstvo“ odpovídám: Ano, když ji dělají „svině“. Aby tomu tak nebylo je nutné, aby kandidovali solidní a zkušení lidé, a aby se jim dostalo podpory od voličů. Také je důležité je, aby nevoliči šli volit. Při této příležitosti si dovolím citovat rčení, které používal můj otec: „Perla zůstává i v bahně perlou“.

Kandiduji pro ty, kteří chtějí změnu v politice a změnu politické kultury. Také proto, aby v Senátu bylo více nestraníků. Jinak poslanecké strany budou kontrolovat zase jen samy sebe a nebude se snižovat velký počet nekvalitních (novelami novel znepřehledněných)  zákonů. Každý sebemenší spolek má svou kontrolní komisi. Tím spíše ji potřebuje nekvalitně a líně pracující Poslanecká sněmovna. A jediný, kdo ji může kontrolovat, je Senát!

I když jsem pouze stejně starý jako prezident Václav Klaus, bude tato má kandidatura do Senátu tou poslední. Někteří to přivítají,  jiným to možná bude líto.  Ale takový je už život.

 

Ing. Zdeněk Joukl                                                         www.joukl.cz