Ing. Zdeněk Joukl  (kandidát do Senátu na Kladensku – volby jsou 17. a 18. října 2008)

 

Narozen v Kladně, kde žil 40 let. Absolvent kladenského gymnázia a strojní fakulty vysoké školy v Plzni. Nyní praktický sociolog, ekolog a podnikatel. Věk 67 let, svobodný, má syna a čtyři sourozence. Kandiduje za Klub angažovaných nestraníků (KAN). Není členem žádné politické strany. . Má čistý rejstřík trestů a negativní lustrační osvědčení. Nikdy nebyl členem KSČ.

Po absolvování vysoké školy pracoval v technicko – hospodářských funkcích v SONP Kladno.V r. 1970 propuštěn pro "ztrátu důvěry" za polit. činnost v r 1968 a následně zařazen do seznamu pravicových oportunistů kraje. Pracoval pak jako topič, výhybkář, signalista u Československých drah. Na pokyn KSČ nesměl na Kladensku dostat zaměstnání, které by odpovídalo jeho vzdělání. Proto „emigroval“ do Desné v Jizerských horách. Tam pracoval jako vedoucí výroby, vedoucí technik bytového družstva atd. V r. 1989 zakládá OF v Desné. Pracuje na likvidaci kůrovce v lesích. Od r. 1991 podniká v oblasti zlepšování životního prostředí (ekologické studie s realizací, provozuje sběrny papíru a lesní pěstební činnost…).  V letech 1995 - 9 byl členem Republikové rady hnutí NEZÁVISLÍ. Je dlouhodobě aktivním členem Zastupitelstva města  Desná. Je  předsedou místní organizace Českého svazu ochránců přírody (Štěpánka), regionální skupiny Společnosti pro trvale udržitelný život, Společnosti pro ochranu před negativními vlivy TV, Společnosti pro ochranu před negativními vlivy reklamy a zakladatelem Společnosti pro prevenci válek a terorismu. Záliby: příroda, turistika, šachy (kandidát mistra), fotografování, rekreační běh (35 maratónů), sociologie, praktická filozofie.

Heslo: „Problémy řešit předem a nikoliv až po katastrofě!“

Demokracie dává občanům možnost svobodných voleb a pak možnost svobodné diskuse. Diskutovat se již po čtyřiceti letech komunistické diktatury učíme, ale důležitost voleb stále podceňujeme – příkladem je malá účast voličů ve volbách. Pro ty zřejmě neplatí úsloví „Volím, tedy jsem“. Volby však mají ještě další zásadní problém: poměrně málo kandidují schopní a čestní lidé. Přenechávají tak místo také kandidátům, kterým nejde o prospěch občanů, ale spíše o prospěch své strany a též o prospěch svůj. Velké těžkosti s volební prezentací mají strany a kandidáti, kteří nedostávají peníze ze státního rozpočtu (900.000 Kč ročně na poslance  nebo senátora). Takže volič se pak často rozhoduje jen mezi bohatými. Jde tak vlastně nikoliv o tradiční, ale o „korunovou“ demokracii“.

Proč kandiduji:        

Do Senátu kandiduji, abych pomohl vytvářet takové zákony, které vyhovují slušným lidem. Roli senátora bych chtěl doplnil o možnost působit jako regionální ombudsman. Snažím se, a budu se i nadále snažit o probouzení zájmu občanů o dění v obci a ve státě, a ukazovat cesty k ovlivňování tohoto dění.  Chci prosazovat , aby zákony platily pro každého stejně, taktéž je pro mne samozřejmostí podporovat prvky přímé demokracie. Kandiduji pro ty, kteří chtějí změnu v politice a změnu politické kultury. Také proto, aby v Senátu bylo více nestraníků. Jinak poslanecké strany budou kontrolovat zase jen samy sebe, a hlasovat budou dle příkazů stranických sekretariátů, i když je to v rozporu s Ústavou.

Kandiduji, abych dal občanům  větší možnost výběru, aby nemohli tvrdit, že nejdou volit, protože není koho. Mou snahou je zabránit většině jedné strany v Senátu a ústavní většině dvou největších stran (nové opoziční smlouvě)                                                  Zdeněk Joukl                                                      

Vše ostatní naleznete na www.joukl.cz