Vím, co vás trápí a vím, jak na to ! 

Můj program: řešit konkrétní problémy občanů

(Ing. Zdeněk Joukl)

 

° Bezpečnost  občanů na ulicích, řidičů na silnicích, prevence kriminality.

  Viditelná přítomnost policie na ulici (pěšky, na kole...), rychlé postihy

   již od malých deliktů.

° Zaměstnanost - města podporují zaměstnanost vlastními projekty a pracovníky

° Dopravní dostupnost obcí - podpořit vznik konkurence pro ČSAD (výběrová řízení).

° Podpora malých a středních podnikatelů.

   Nabídky nemovitostí pro podnikání, "levné" půjčky do 300 tis.,

   zavést pracovní knížky pro zaměstnané, kurzy práce pro uchazeče o práci.

° Trvale udržitelný život - nerabovat nerostné bohatství, nezanechávat

   po sobě problematické  odpady, směřovat k energeticky méně náročné výrobě,

   šetřit energií.

°  Řešit přednostně ty složky životního prostředí,

   které negativně ovlivňují zdraví občanů.

° Úřad je pro občana a ne naopak, zlepšení komunikace mezi úřadem a občanem.

°  Rozvoj občanské společnosti - podporovat spolkovou a charitativní činnost. 

° Podpora kulturních a sportovně - rekreačních  akcí.                

° Dostupnost zdravotní péče - rovnoměrná síť zdravotních zařízení.

° Dostupnost bytů - prověřovat možnosti levné bytové výstavby, nástaveb a vestaveb.

° Zvyšovat pocit sociální jistoty pro občany - vytvářet sociální fondy v obcích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

° Prevence závislosti na drogách - osvěta, rychlé postihy již při prvních deliktech.

° Prevence korupce  - vytipovat korupční místa a omezovat možnosti korupce

° Potlačování hospodářské kriminality – zvýšit počty a kvalitu policistů, kteří se

   zabývají hospodářskou kriminalitou + zavedení veřejně prospěšných prací 

   pro dlužníky.

° Více dětí  - podpora rodin s dětmi.                                                                                                             

° Podpora šetrné turistiky.   

 

Schvalovat a připomínkovat zákony tak, aby v první řadě řešily problémy občanů.      

                                                                                                           

Problémy řešit předem a nikoliv až po katastrofě!

Vše ostatní včetně vlastních sociálních a ekologických projektů je na   www.joukl.cz