Sociální fondy v obcích.


 

Asi v polovině r.1990 jsem přišel s námětem zřídit při Městském úřadě v Desné t.zv."Sociální fond". Příliš jsem ale neuspěl,neboť město tehdy nemělo peníze na akce, které mělo za povinnost financovat,natož aby svými financemi nahrazovalo činnost státu. Nyní je situace poněkud příznivější,a tak se chci pokusit výše uvedenou myšlenku alespoň zkušebně v některé obci realizovat.

1) Co to je sociální fond?

2) Jaký má smysl?

3) Kdo a jak jej bude financovat?

4) Kdo a jak jej bude rozdělovat?

5) Kdo bude krýt náklady na jeho činnost?

6) Jaký bude způsob jeho kontroly?

7) Kdo by mohl spolupracovat při jeho vytváření?

 

ad 1) Sociální fond je finanční (ale může být i materiální) jmění,které je určeno pro poskytnutí přechodné(překlenovací) výpomoci spoluobčanům.Ovšem pouze takovým,kteří se dostali do sociálních problémů nikoliv svou vlastní vinou.Tedy těm, kteří se neštítí práce,nepropadli drogám,neporušují zákony a pod.Fond začíná působit tam,kde již nemůže zasáhnout státní sociální fond!

ad 2) Smyslem fondu je výše uvedeným občanům pomoci překlenout zlé období.A to formou dotace,bezúročné půjčky,půjčky s malým úrokem,poskytnutím přístřeší a pod. (Do problémů se mohou dostat např. i podnikatelé vlivem druhotné platební neschopnosti).

ad 3) Financování fondu zajistí:minimální částkou obecní úřad, dále místní zaměstnavatelé, podnikatelé,sponzoři,Okresní úřad a pod.

ad 4) Rozdělovat jej bude dle předem daných kriterií Správa fondu. V té by mohli být např.členové zastupitelstva,zástupci sponzorů,vylosovaní občané,zástupce OkÚ a pod.

ad 5) Administrativní provoz fondu by měl zajistit obecní úřad. Prakticky by se jednalo o 1/8 pracovní doby jednoho pracovníka  úřadu.

ad 6) Kontrolu bude provádět nezávislá kontrolní komise.

ad 7) Zájem na vytvoření fondu by mohli mít:a)sociálně orientované organizace,skupiny i jednotlivci (DŽJ, ČSSD,podnikatelé, obecní úřady,Úřady práce...).

b) možní uživatelé (samotné matky s dětmi,invalidé,studenti,dlouhodobě nemocní, rodiny s malými dětmi,důchodci,postižení katastrofami a pod.)

Možnosti realizace fondu: Spolupracovat s těmi,kteří by měli mít zájem na vytvoření fondu.

 

Desná 5. 3. 1997

Ing. Z. Joukl

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku