Společnost pro ochranu před televizí (SOT).


 

Zjišťujete, že se Vám televize začíná vymykat z rukou? Pozorujete, že se stáváte spíše jejím otrokem než pánem? Tyto otázky jsem si musel položit před několika lety. Začal jsem se tak zabývat sledováním negativních vlivů TV na diváky. Proto jsem se stal spoluzakladatelem Společnosti pro ochranu před televizí (SOT). Tato společnost má sídlo na Kladně a byla registrována na Ministerstvu vnitra 17.října 1997. Charakter společnosti: dobrovolná, nevládní, nezisková organizace sdružující občany, kteří mají zájem omezit negativní vliv televizního vysílání na sebe a na spoluobčany. Základní cíle společnosti: zjistit a popsat negativní vlivy sledování televizního vysílání na člověka, hledat cesty k omezení těchto vlivů, informovat o tom veřejnost.

Způsoby vlastní obrany proti potížím se zrakem a zády:

1) Sledovat vysílání TV ze vzdálenosti několika metrů.

2) Zabránit odleskům světel na obrazovce.

3) Z pohledového pole odstranit výrazně jasné plochy.

4) Horní okraj obrazovky má být ve výši očí (neb níže).

5) Omezit nepřetržité sledování TV nad dvě hodiny.

6) K sezení používat dobrou nastavitelnou židli.

7) Občas se protáhnout nebo si po sledování TV lehce zacvičit.

 

Způsoby vlastní obrany proti nadměrnému sledování TV:

1) Programy TV si vybírat předem,i několik dnů dopředu.Nejprve vždy volit kanál a pak teprve zapínat TV !

2) Zapisovat si počet hodin za týden,ve kterých jsme sledovali TV.

3) Vědomě omezovat počet hodin sledování TV (na 30,20,15,10 týdně).

4) Informace z TV (zprávy) částečně nahrazovat informacemi z jiných médií ( např. tisk,rozhlas).

5) Snažit se nahrazovat pasivní sledování programu TV jinými aktivními programy (pobyt v přírodě,rekreační sport,rodinné hry a povídání,"živá" kultura a pod.).

6) Využívat zkušeností různých protidrogových systémů (alkohol, kouření .....).

7) Poradit se s psychologem.

8) Činí-li nadměrné sledování TV problémy v rodině,a nedokážeme-li omezit sledování TV,potom je jedno řešení-přestat se na TV dívat nějaký čas úplně.

9) Jednou až dvakrát ročně vyzkoušet svou pevnou vůli a na několik dnů nesledovat TV.

 

Desná 4.3.1998

Ing. Z. Joukl

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Máte-li zájem stát se členem SOT, prosím ozvěte se na výše uvedený kontakt.

Zpět na hlavní stránku