Stranické zájmy nebo zájmy občanů?


 Motto: "Konec každé slušné strany začíná tím, že její členové začnou uvažovat stranicky".

 

Straníci se většinou neptají po tom, co ten který jejich krok přinese občanům, ale ptají se hlavně po tom, co přinese straně, případně, zda stranu nějak nepoškodí.

Pravidelně před volbami a po volbách se  důraz na stranické zájmy ještě zvýší. Jde přece o "body" pro stranu a  o výnosná místa pro straníky! (To je také důvod proč již téměř rok před termínem voleb bývá omezena výkonnost vlády, ministerstev, Poslanecké sněmovny a Senátu.)

 

A) Co všechno je objektem stranických zájmů?

     1) Křesla ve vládě

     2) Prezidentské křeslo

     3)  Křesla v Poslanecké sněmovně

     4)  Křesla v Senátu

     5)  Úřednická místa na ministerstvech

     6)  Křesla v zastupitelstvech krajů včetně příslušných úřednických míst

     7)  Místa ve správních a dozorčích radách státních a polostátních podniků

     8)  Místa ve vedení České konsolidační agentury a ve Fondu národního majetku

     9)  Placená místa starostů a radních v zastupitelstvech obcí

     10)Vliv v médiích

     11) Zadávání zakázek (pro "spřátelené" firmy)

     12) Budoucí posty v evropských strukturách

     13) ..............

Kdyby všechna výše uvedená místa byla využívána jako nástroj moci k prosazování zájmů občanů a státu, nedalo by se nic namítat. Jenže ona slouží také (nebo hlavně?) k prosazování zájmů strany!

Způsobů jak se dostat k výše uvedeným objektům stranických zájmů je tolik, že by to zabralo  samostatné pojednání. Nejobvyklejší legální způsob je zajistit si peníze (bohužel někdy i nelegálně a neeticky) na volební kampaň a zvítězit ve volbách.

 

B) Prosazování stranických zájmů se děje také různými způsoby  poškozování  konkurenčních stran.

       Nebo též vystupováním proti stranicky nezávislým občanům, kteří se snaží dění ve státě zlepšovat (např. Impuls 99), ale mají "smůlu", že tak nečiní přes stranu, která je právě u moci.

Nebezpečím se stávají konkurenční strany, všichni nezávislí, ale i občanská sdružení, které je potřeba ničit, aby snad nezískali oblibu u veřejnosti.

V praxi se proti nim vystupuje následovně:

a)  Jsou zásadně negovány jejich návrhy. Když jsou evidentně dobré, tak se alespoň prodlužuje jejich realizace až na dobu mimo příslušné volební období. Viz např. návrhy ČSSD a ODA negované  vládnoucí ODS po r. 1992.

b)  Jsou arogantně zesměšňováni.

c)  Jsou o nich rozšiřovány pomluvy.

d)  Jejich negativní vlastnosti (kdo je nemá?) jsou zveličovány a stále připomínány.

e)  Prostor v médiích je jim omezován na minimum. 

Shrnuto do absurdního: "Konkurence přeci nemůže mít nikdy pravdu!?"

 

C)  Stranické zájmy se prosazují také"kšeftováním" s druhými stranami až po systém "ruka ruku myje".

Např. : Vy nás necháte v klidu vládnout a my vám dáme významný post např. předsedu Poslanecké sněmovny, místa v dozorčích a správních radách státních a polostátních podniků. No a po čtyřech letech si to vyměníme nebo to zůstane stejné. Ať "rozhodnou" voliči!

(Tady jsem musel psaní na chvíli přerušit, neboť se mi udělalo nějak špatně od žaludku. Ani dobře nevím proč.)

Většina občanů politikaření spojené s kšeftováním bytostně nesnáší . Posledním jeho zářným příkladem byla "Opoziční smlouva" mezi ČSSD a ODS. Proto tolik lidí parlamentní strany nechce volit. Neparlamentní strany mají před sebou velkou překážku v podobě 5% hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny. V červnových volbách jim tak bylo za bílého dne "ukradeno" 25 mandátů. Za čtyři roky tak přišly též o příspěvek 90 milionů Kč (25 x 0,9 x 4). Hranici 5% ovšem jako pojistku proti konkurenci určily právě strany parlamentní. Je pak tolik nepochopitelné, že 42% voličů nejde volit?

 

Aby strana mohla lépe prosazovat své zájmy, zaváže si pod hrozbou vyloučení své poslance a senátory tím, že budou vždy prosazovat a hájit zájmy strany. Některé strany toto mají přímo ve stanovách (ODS = člen je povinen spolupracovat na uskutečňování cílů strany, ČSSD = člen je povinen svou činností a vystupováním prosazovat politiku ČSSD).

Ústava ČR ve svém článku 23 odst. (3) říká: "Poslanec a senátor slibuje......Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí".

O zájmech strany ani zmínka! Bude Ústavu tedy  nutno v zájmu stranických zájmů upravit?

Co však dělat, když slibující žádnou čest ani svědomí nemá? Na to Ústava bohužel nepamatuje.

 

D)  Kdo vlastně určuje konkrétní stranické zájmy?

      1) Předseda, je - li diktátor.

      2) Předsednictvo (výkonný výbor, republikový výbor), které je většinou sice demokraticky zvoleno, ale pouze straníky té které strany, a jen částečně  občany v celostátních volbách (jde o poslance a senátory).

Přibližně je nyní v  ODS  50%, v ČSSD  55%, v KDU - ČSL  38%, v US - DEU  82% vrcholných funkcionářů, kteří nebyli v celostátních volbách zvoleni  občany. Shrnuto jde o 59%.

Je demokratické, když o osudech lidí rozhodují i ti, kteří neprošli všeobecnými volbami? Nejedná se pak o pouhou "stranickou demokracii" místo občanské? Jelikož u nás existuje i "korunová demokracie" (viz www.joukl.cz), pak obě parodie na demokracii je možno sloučit na superparodii "stranickou korunovou demokracii".

Nelze pochybovat o tom, že občany nevolení členové  předsednictev, výkonných výborů, republikových výborů a  pod., ale i někteří volení, svázáni stranickou disciplinou jsou pak mnohem snadnější "kořistí" různých majetných zájmových skupin. Nebo proti korupci alespoň nevystupují. Potom nemůžeme být překvapeni tím, že je ČR až na  47 místě z 91 hodnocených zemí v žebříčku nezkorumpovatelnosti.

A chudák občan se nestačí divit tomu, kam mizí desítky a stovky miliard z rozpočtů státu a obcí, zatímco ve školství, zdravotnictví, životním prostředí, policii, vězeňství, podpoře podnikání atd. se peněz zoufale nedostává.

Stranické zájmy vedou k tomu, že se strany, hlavně před volbami, voličům podbízejí. Že by prosazovaly opatření sice nutná, ale nepopulární, to nepřichází v úvahu. Raději stát zadluží. To je také jeden z důvodů, proč naše společnost jde kupředu jen velmi pomalu k radosti růrných nedemokratických skupin.

Volnější ruce mají nezávislí občané. Ti se mohou snažit prosazovat dobrou (i když nepopulární) věc bez ohledu na  to, co tomu momentálně "řeknou lidi".

 

E) Od slušnosti ke stranickosti.

Při vzniku nové strany jsou zájmy stranické a společenské většinou totožné. Později se strana začne řídit "bodovým" systémem prospěšnosti pro stranu. Nakonec již nezná nic jiného než zájmy strany (tedy zájmy konkrétních straníků). Proto neprosazuje nepopulární byť prospěšná rozhodnutí.

(Např. drží nad vodou velké neprosperující podniky, aby se nezvýšila nezaměstnanost.

Podobné je to v případě krachujících bank, kde jde však hlavně o vklady velkého množství klientů.

Jedna třetina bytů  /"státních"/ má stále nízké neekonomické nájemné, aby to příliš finančně nezatěžovalo nájemníky a ti se nebouřili. Že vlastně na ně "doplácejí" dvě třetiny ostatních majitelů a nájemníků, to vládě nevadí.)

 Na konci volebního období se voličům vysvětlí (stejně jako za totality), že se z "objektivních" důvodů program ani volební sliby nepodařilo uskutečnit. (ODS: 20.000 Kč průměrný plat v r. 2000..., ČSSD: Akce čisté ruce, nižší nezaměstnanost....).

Většina voličů si sliby nepamatuje, a tak se před volbami nechají opět "opít rohlíkem".                             

 

F) Vlastní zkušenosti.

- Dovolil jsem si nesouhlasit s rozhodnutím zastupitelstva města, podle kterého byl bance na získaný úvěr zastaven panelový dům s několika desítkami bytů. Straníky v zastupitelstvu jsem byl označen za - populistu.

- Město jsem upozornil na nebezpečnost PCB v transformátorech na jeho území. Vlivem životního prostředí na zdraví občanů se zabývám 21 let. Přesto jsem byl osočen, že to dělám pouze proto, abych se  zviditelnil před volbami.

- Dokonce i rozumný poslanec, kterého si vážím, velmi často při řešení problémů uvažoval nejprve o tom, co to přinese nebo ubere jeho straně. (Jde o tak zvané stranické uvažování.)

Vždy, když jsem v politice narazil na nějaké nelogické jednání, tak za ním stály buď stranické zájmy nebo

přímo korupce. Vstoupí - li do politiky zájmy strany nebo "vyšší" zájmy, stává se pak naprosto neprůhlednou a nepochopitelnou. Běžný občan se pak od politiky odvrací a nebo se nechá unést jasnými hesly extrémistů.

G) Co dál?

Moc prověřuje charakter lidí.

Dokud strany pouze bojují o moc, tak se ještě celkem nic moc neděje.Vše se pozná, až se strany k moci dostanou (po vzniku nové vlády). Tehdy je potřeba začít je důsledně  kontrolovat. Důležité je odhalovat střety zájmů hlavně u jejich občany nevolených představitelů a vlivných příznivců. Měla by to dělat opozice, státní zástupci, policie ČR, média, služby soukromých detektivů, občané...

Řešením by bylo též obsazování předsednictev stran přednostně poslanci a senátory. Dále pak  zrušení "stranické discipliny". Toho se ale nikdy nedočkáme. Kariéristé a lidé s temnou minulostí budou o místa ve vedení stran bojovat jakýmikoliv prostředky úspěšně stále.

Možný závěr.

Neposuzuji strany příliš podle líbivého programu (pravé stranické zájmy mi přece sotva prozradí), který je často jen prostředkem k získání moci, ani podle vzhledu a vystupování jejich představitelů, ale podle množství solidních a neovlivnitelných lidí v jejich vedení.

Po přečtení tohoto pojednání mohou slabší povahy dospět k obvyklému závěru, totiž že politika je svinstvo. Současná politika je bohužel už taková. Jenže bohužel rozhoduje nejen o našem životě, ale i o životě našich dětí a vnoučat. Proto se nesmíme nikdy vzdávat. Je nutné snažit se o nápravu. O demokracii je potřeba bojovat den co den a nikoliv odjet na chalupu a nejít ani k volbám! Nebo nám na potomcích již nezáleží?

 

Pamatujme: Stranické zájmy (odlišné od zájmů občanů) a stranická disciplina jsou okovy demokracie.

Potlačení nedemokratické stranickosti přináší "Nová demokracie". O ní ale až někdy příště.

 

9. 8.  2002      

Ing. Z. Joukl

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku