Jaké jsou současné nejnaléhavější problémy ochrany životního prostředí?

(Diskusní příspěvek na setkání ekologických organizací v Praze dne 4.4.1998)


 

1) Obecně je občan nedostatečně informován o stavu životního prostředí (ŽP).

Většina znečišťovatelů ŽP neposkytuje informace pod rouškou zachování obchodního tajemství. Obce a Okresní úřady jsou na informace též skoupé, neboť mají obavy z toho, že by po nich občan požadoval špatnou situaci řešit. A na řešení nemají dostatek financí. Získání informací (např. o kvalitě ovzduší) též stojí peníze.

2) Kontrolní činnost inspekce ŽP je naprosto nedostatečná. Jednak je málo inspektorů (přibližně pětkrát méně, než by bylo potřeba) a jednak jejich technické vybavení je nedostatečné.

3) Ministerstvo ŽP neřešilo některé důležité praktické problémy.

Například:-vlivem dovozu odpadového papíru ze zahraničí skomírá jeho sběr u nás, tento pak z velké části končí na draze vybudovaných skládkách -v obchodech chybí prací prášky bez fosfátů, občané nejsou dostatečně informováni o škodlivosti prášků s fosfáty

4) V údolních obcích jsou často překračovány limity NOx v ovzduší. Je to způsobováno kumulací NOx z automobilů a z plynového vytápění.

5) Kvalita pitné vody není zdaleka ideální. Chybí častější kontrola od nezávislých institucí.

6) Kvalita potravin (hlavně zeleniny a ovoce) není dostatečně často kontrolována. Argument,že máme velmi tvrdé zákony a vyhlášky neobstojí. Jestliže není kvalitní a častá kontrola jejich dodržování, pak i sebelepší zákon je v praxi na nic.

7) Podstatně se zmenšila podpora ekologického vytápění.

8) Nevyhovuje legislativa pro sběr nebezpečných odpadů.Je příliš tvrdá pro provozovatele sběru.

9) Nijak se neřeší problém ničení ozónové vrstvy letadly.

10) Chybí koncepce omezování produkce "skleníkových" plynů.

11) Přes výstavbu JE Temelín dochází k tunelování státní pokladny.

12) Obecně.Principy trvale udržitelného života se v praxi uplatňují nedostatečně a velmi pomalu.

Osobně jsem přesvědčen o tom,že by se velká pozornost měla věnovat těm problémům, které mají vliv na zdraví a délku života občanů. "Mrtví kaviár nejedí".

Návrhy na řešení většiny výše uvedených problémů mám rozpracované a jsem připraven v případě zájmu o nich diskutovat.

 

ČSOP Štěpánka

Ing. Z. Joukl

Případné připomínky a náměty posílejte elektronickou poštou.

Kontakt: Z.Joukl@iol.cz

Zpět na hlavní stránku